silicone sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte silicone kelimesinin manası:

 1. Silikon, birbirini takip eder oksijen ve silikon atomlarından oluşŸan çeşŸitli bileşŸiklerin herbiri (esasen endüstriyel uygulamalarda kullanılan)

silicone ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • taç eterler: Eter gruplarının kendi oksijen atomları ile merkezdeki metal atomuna dimetilenlerle bağlı olduğu ve bu tür bileşiklerin kompleks ve şelat oluşturma özelliğine sahip olduğu ,bazı türlerinde dimetilenler yerine silisyum bağlantılarının girdiği ve eter gruplarının halkalı bir yapı oluşturduğu ve bu yapının taç biçiminde molekül şekline sahip olduklarından onlara bu adın verildiği moleküller. Devamını Oku

 • alternate: Karşılıklı, almaşık, münavebeli Karşılıklı olmayan, almaşık Devamını Oku

 • iyodizm: İyodun veya iyot içeren bileşiklerin aşırı miktarlarda kullanımından kaynaklanan Devamını Oku

 • consecution: Birbirini izleme, takip etme, olaylar dizisi, uyum Birbirini takip etme, peşpeşe olma Devamını Oku

 • sentez gazı: Kömür veya doğal gazların hava ortamında subuharı ile reaksiyonu sonucu elde edilen, düşük oranda azot gazı içeren, amonyak, metanol ve çeşitli organik bileşiklerin sentez işlemlerinde kullanılan hidrojen ve karbonmonoksit gazı (3:1) karışımı. Devamını Oku

 • silisyum çeliği: Elektrikli uygulamalarda kullanılan ve bileşiminde % 4.50 ye dek silisyum bulunan çelik. Devamını Oku

 • azot devri: Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik azotlu bileşiklere çevirilmesiyle başlayan, daha sonra bu bileşiklerin diğer canlı organizmalar tarafından kullanılması, dokularda kompleks organik moleküllere girmesi, mantar ve bakterilerle parçalanması (nitrifikasyon) ve amonyak, nitrit ve nitrat oluşması, bitkiler tarafından kullanılan azot elementine dönüştürülerek atmosfere verilmesiyle devam Devamını Oku

 • alumina: Ai2O3, aluminyum oksit; doğada, boksit korundum gibi cevherler ya da feldspat, mika gibi minerallerle karışmış olarak bulunan özdek. (Başlıca, alüminyum üretiminde, ayrıca ateşe dayanır gereçlerin, yüze tutucuların, çeşitli kimyasal bileşiklerin yapımında kullanılır.) Devamını Oku

 • pasiflik: Pasif olma durumu Örnek: Kalabalıktan kaçmış, pasiflik, kendi içine çekilmişlik içinde bir çeşit anarşizme yaklaşmış. H. Taner Bazı ortamlarda, metal veya alaşımın soy metal gibi özelliklere sahip olması. Kimyasal aktifliğin beklendiği şartlar altında Devamını Oku

 • kemosentez: (Yun. chemeia: değiştirme; syn: ile; tithenai: koymak) Organik bileşiklerin biyosentezi; bazı bakterilerde, biyosentez için enerji kaynağı olarak inorganik bileşiklerin oksidasyonunun kullanılması. Bakterilerin yükseltgenmesi ile oluşan kimyasal tepkime. Devamını Oku

 • civa zehirlenmesi: Endüstri, tıp ve zirai mücadelede kullanılan cıvalı bileşiklerin zehirli dozda, sindirim, solunum veya deri yoluyla vücuda alınması sonucunda, sülfidrilli enzim ve proteinlere bağlanarak önemli birçok biyokimyasal tepkimeyi engellemesiyle ortaya çıkan ve bu bileşiklerin alınma yolu ve dozuna bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak başlangıçta; ishal, stomatit, ve nefritle belirgin, daha sonra ise körlük, çırpınmalar, dengesizlik, Devamını Oku

 • metallic bonding: metalik bağlanma; malzeme içerisindeki atomların bir arada tutulması için elektronların atomlar tarafından ortak olarak kullanılmasıdır. Devamını Oku

 • doymamış bileşikler: Karbon atomları arasında çift ya da üçlü bağlar bulunduğu için katılma bileşikleri oluşturabilen alken ve alkin sınıfından bileşikler. t Devamını Oku

 • sarsım dirençli takım çeliği: Sarsımlı yüklemelerin söz konusu olduğu yer ve uygulamalarda kullanılan, bileşiminde ortalama % 2-2.5 volfram, %. 1. 1.5 krom ve % 0.25 vanadyum bulunan, % 0.4-0.5 karbonlu takım çeliği. Devamını Oku

 • fenoller phenols: Tarım ilaçlarının, eczacılıktaki ürünlerin, sepilemedeki etki maddelerinin, reçinelerin ve boyaların üretiminde kullanılan, insan ve su yaşamı bakımından zehirli etki taşıyan endüstriyel atık suda bulunan aromatik bileşikler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar