sinema imbilimi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sinema imbilimi kelimesinin manası:

 1. Bir iletişim aracı olarak sinemaya uygulanan imbilim (=imlerin toplumsal yaşam içindeki yerlerini, etkilerini inceleyen bilim).

sinema imbilimi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sinema imbilimi: Bir iletişim aracı olarak sinemaya uygulanan imbilim (=imlerin toplumsal yaşam içindeki yerlerini, etkilerini inceleyen bilim). Devamını Oku

 • sinema delisi: Hiçbir sanat kaygısı beslemeksizin sinemaya yalnız yıldızlar açısından bağlı olan ve bu açıdan sinemaya tutkunluk derecesinde düşkün olan kimse. Devamını Oku

 • sinema toplumbilimi: Sinemanın toplumdaki yerini ve etkisini, toplumbilimsel özelliklerini inceleyen bilim kolu. Devamını Oku

 • siyasal sinema: Sinemanın, toplumu siyasal yönden bilinçlendirme aracı, siyasal savaşımda bir silah olarak kullanılmasını savunan ve bu yolda filmler gerçekleştiren sinema akımı. Devamını Oku

 • sinema romanı: Sinemaya uyarlanma olanağı göz önünde tutularak yazılan roman Sinemadan çok romana yakın olan, roman öğelerine geniş yer veren film çeşidi. Devamını Oku

 • toksikoloji: Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı. Ağu bilimi Devamını Oku

 • kriyobiyoloji: (Yun. kryos: buz; bios: hayat; logos: bilim) Hücre ve dokuları dondurarak inceleyen bilim dalı. Canlılar üzerinde so–güg–un etkilerini ve canlıların so–güg–a karşı davranışlarını inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • farmakodinami: Hasta veya normal organizmalar üzerinde, ilaçların etkisini deneysel olarak inceleyen, araştıran bilim. Deney hayvanları ve insanlarda ilaçların fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik olaylar üzerindeki etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı. Devamını Oku

 • endokrinoloji: İç salgı bilimi. İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır. Devamını Oku

 • gezici sinema: Çadırda, barakada, açık hava sinemalarında film göstermek üzere sürekli olarak yer değiştiren sinema oynatım kolu. Yerleşik sinemanın karşıtı. Devamını Oku

 • yerleşik sinema: Belli bir yerde, yalnız sinema olarak çalışmak üzere kurulmuş yapı. Gezici sinemanın karşıtı. Devamını Oku

 • sinema işleyimi: Film yapımını, dağıtımını, oynatımını gerçekleştiren, buna ek olarak sinema araç ve gereçlerinin üretilmesini sağlayan işleyim kolu. Devamını Oku

 • dolaysız sinema: İle televizyon çalışma yöntemlerinin bağdaştırılmasıyla ortaya çıkan sinema akımı. 1960 sularında ABD ile Kanada’da, özellikle Flaherty’nin eski alıcı yönetmeni Richard Leacock’un ön ayak olmasıyla gelişti.dolaysız sinema, bir yandan televizyonun canlı yayın yapan elektronik alıcısının uygulayımına, bir yandan televizyon için hazırlanan filmlerin uygulayımına dayanır. Ayrıca, sinemada öteden beri var olan haber filmlerinin, belgesel filmlerin deneylerinden yararlanır.dolaysız Devamını Oku

 • sinema: Hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi. Film göstermeye yarayan özel bir makineyle Devamını Oku

 • küresel gökbilim: Gökbilimin bir kolu. Gökcisimlerini gökküresi üzerinde birer nokta olarak alan, küre üzerindeki yerlerini, devinmelerini, aralarındaki uzaklıkları (açı olarak) inceleyen bilim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar