sınır iletkenlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sınır iletkenlik kelimesinin manası:

 1. Bir çözeltinin sonsuz seyreltik halindeki iletkenliği.

sınır iletkenlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • iletkenlik gözesi: Sıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik. Sıvılaşmış bir katının ya da bir çözeltinin iletkenliğinin ölçümünde kullanılan iki üşekli gözecik. Devamını Oku

 • iletkenlik eşdeğerleyimi: Eşdeğerleyimde, elektrolit çözeltisinin değişen iletkenliğini ölçüp bunu eşdeğerleyen çözeltinin oylumuna karşı çizgeye geçirerek çözeltideki özdek niceliğini belirleme. Devamını Oku

 • elektriksel iletkenlik: Bir özdeğin özdirencinin tersi; özdeğin iletkenliğinin ölçüsü. Bir özdeğin özdirencinin tersi; özdeğin iletkenliğinin ölçüsü. Devamını Oku

 • molar iletkenlik: Bir molekül-gram elektrolitin iletkenliği. Devamını Oku

 • infinite: Hudutsuz, nihayetsiz, sonsuz Bitmez, tükenmez, sayıya gelmez Devamını Oku

 • sınır sıral sayısı: Başka bir sıral sayının ardılı olmayan, başka bir deyişle KU {K} biçiminde olmayan sıral sayı. || Örn. Boş küme olarak tanımlanan 0 sayısı sonlu birsınır sıral sayısı, doğal sayılar kümesi olarak tanımlanan (…) sayısı sonsuz birsınır sıral sayısıdır. Devamını Oku

 • sınırsız sayı: Sonsuz değerli sayı. Devamını Oku

 • sınırlı sayı: Sonsuz değerli olmayan sayı. Devamını Oku

 • semiconductor: Yarı iletici. Yarı iletken, normal sıcaklıklarda bir iletken ve bir yalıtkan arasında bir konumda olan elektrik iletkenliğŸi olan katı malzeme (sıcaklık arttıkça iletkenliğŸi artan) Devamını Oku

 • yayınım: Yayınma. Bir uçunun, bir sıvının ya da bir çözeltinin özdeciklerinin devinimleri yüzünden tektürelleşmesi. Devamını Oku

 • ısı dirençli: Isı iletkenliği düşük olan. Devamını Oku

 • doğrultu: Yön, istikamet Örnek: Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda … devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Anayasa Tutulan, izlenen yol. Paralel olmayan iki sonsuz doğruyu birbirinden ayırt ettiren durum. Devamını Oku

 • namütenahi: Sonsuz, ucu bucağı olmayan. Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde Örnek: Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu. S. F. Abasıyanık Bk. sonsuz Devamını Oku

 • sınırsız: Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz. Pek çok, sonsuz Örnek: Bahar geleli kargalar sınırsız bir neşe içinde. A. Haşim Devamını Oku

 • sislenim noktası: Bir çözeltinin içindeki katıların ayrılmaya ya da buzsullaşmaya başladığı ve çözeltinin sisli bir görünüm aldığı sıcaklık. Bir çözeltinin içindeki katıların ayrılmaya ya da buzsullaşmaya başladığı ve çözeltinin sisli bir görünüm Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar