sınırlama eki sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sınırlama eki kelimesinin manası:

 1. İsimlere yönelme ekinden sonra gelerek mekânda ve zamanda sınırlama gösteren ek: + GAÇA <+GA + ÇA eki. Eski ve Orta Türkçede nispeten canlıdır. Türkiye dışı yazı dillerinde ve lehçelerde devam etmektedir. Türkiye Türkçesinde yerini +A kadar, +A dek edatlarına bırakmıştır. Ancak, bazı Anadolu Ağızlarında yine de canlı bir kullanılışa sahiptir: ET. Bilge Tonyukuk altun yışgaça «Altun yışa kadar» keltimiz; Oğuz Kağan Destanında: ta kün batusıgaça tegen erdi; oklarını kökkeçe atuñ; Çağ, emdigeçe «şimdiye kadar»; EAT. beş yılgaça «beş yıla kadar»; Kaz. tüngeçe «geceye kadar», yazgaça «yaza kadar». Bar. Tara. Tob. on yeşkeçe «on yaşına kadar»; Anadolu ağızları şindiyece (Siv., Tok.), o zamanaca (Kay.), bu vahtaca (Kır.); ahşamaca (Mal.); ãşamaca (Yoz.); yassıyacaV, şafağacaV (Mal.); gışacan (Afyon, Afyon ağzı); savaVacan «sabaha kadar, Kars» vb.

sınırlama eki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ödenekliğin süresini sınırlama ilkesi: Ödeneklik yasasına ilişkin işlemlerin akçalı yıl denilen ve genellikle on iki ayı kapsamakta olan bir dönemle sınırlı olarak uygulanması ileksi. Devamını Oku

 • sınırlama: Sınırlamak işi. Tahdîd. Devamını Oku

 • sınırlama durumu: + GA > + A yönelme durumu eki ile + ÇA eşitlik durumu ekinin birlikte kullanılması ile oluşan, mekânda ve zamanda sınırlama gösteren durum. Örnekler için bk. sınırlama eki. Devamını Oku

 • sınırlama hali: Bazı dillerde, fiille anlatılan eylemin yayılış sınırını göstermek üzere ismin girdiği çekim hali. Devamını Oku

 • sınırlama yöntemi: Ülke içinde üretilen malların korunması ya da dıştan alım oylumunun daraltılması amacıyla yurda getirilecek yabancı kökenli mallar niceliğinin sınırlanması. Devamını Oku

 • sınırlama yöntemi: Ülke içinde üretilen malların korunması ya da dıştan alım oylumunun daraltılması amacıyla yurda getirilecek yabancı kökenli mallar niceliğinin sınırlanması. Devamını Oku

 • süreyi sınırlama: Bir bulgunun belirli bir süreden önce yayımlanmasının önlenmesi. Devamını Oku

 • yapım iyeliğini sınırlama: Yapım iyeliği haklarını, ülke sınırları ile kısıtlama. Devamını Oku

 • karşılaştırma eki: Sıfatlarda kuvvetlendirme ve karşılaştırma derecesi kurmak için kullanılan ek: +rAK. Tarihî türk yazı dillerinde kuvvetlendirme ve karşılaştırma görevlerini karşılamak için işlek olarak kullanılan ek, Eski Anadolu Türkçesinde daha çok karşılaştırma görevinde kullanılmıştır. Bu gün bu ek, karşılaştırma anlamını kaybederek benzerlik ve azlık kavramını veren kelimeler yapmaktadır. Canlı değildir: acırak, alçarak, (< alçak+rak), Azrak, bozrak, küçürek Devamını Oku

 • teklik ikinci şahıs eki: Çekimli fiilde, fiili karşılayan oluş ve kılışın teklik ikinci şahıs (dinleyen) tarafından gerçekleştirildiğini gösteren ek. Zamir kökenli teklik 2. ş. eki: -sIn/-sUn, İyelik kökenli teklik 2. ş. eki: -n’dır. Emir kipinin teklik 2. şahısta çekimi sıfır eklidir: Susuyorsun, küskün küskün bakıyorsun, ayağa kalktın, meş’alemi aldın. Nereye? Nereye? Nereye? (Y. K. Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 46). Devamını Oku

 • ağırlama günü: (Resim) Bir serginin kamuya açılmadan önce, çağrılanlara gösterildiği gün. Devamını Oku

 • sırlama: Sırlamak işi. Bir yüzeyi sır ile örtme işlemi. Devamını Oku

 • sıfırlama: Sıfırlamak işi. Devamını Oku

 • cevher ön hazırlama işlemi: Sallama, kaba eleme gibi mekanik olarak filizin temizlenmesi veya kabaca ayrılması. Devamını Oku

 • alüminyumla sırlama: Irakgörür aynalarının alüminyumla kaplanması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar