sınırlayıcı varsayımlar sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sınırlayıcı varsayımlar kelimesinin manası:

 1. Modelin önsavının temelini oluşturan ve geçersiz olması halinde önsavın da geçerliliğini yitirmesine neden olan varsayımlar.

sınırlayıcı varsayımlar ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • basitleştirici varsayımlar: Önsavı etkilemeyen, modelin daha basit bir biçimde ele alınmasını sağlayan varsayımlar. Devamını Oku

 • varsayım sınayıcı araştırma: Bir varsayımdan yola çıkan, gözlem ya da deney yoluyla varsayımda dile getirilen ilişkiyi gerçekleyerek genelliklere varmaya çalışan araştırma. Devamını Oku

 • bulgusal varsayım: Olayların ve bilgilerin bulunmasına götüren, olayların ve yeni bilgilerin elde edilmesini olanaklı kılan varsayım. // Burada önemli olan nesnel doğruluk değil, verimliliktir. Varsayımın doğruluğu yanlışlığı araştırılmaz.bulgusal varsayım, olayların araştırılmasında yönetici düşünce olarak yalnızca geçici biçimde konmuş bir varsayımdır. Devamını Oku

 • sınırlayıcı: Tahdîdî (bk. tüketici). Devamını Oku

 • sınırlayıcı etken: Belli bir çevrede, bazı maddelerin noksanlığı sebebiyle, büyümeyi ya da üremeyi sınırlayan faktörler. Örneğin, bazı topraklarda azot, bazılarında ise fosforsınırlayıcı etken olabilir. Devamını Oku

 • sınırlayıcı tabaka: Metabolik veya yapısal değişimin görülmediği kemiklerde, kemik yüzeyini örten mineral içermeyen, temel madde, lamina limitans. Devamını Oku

 • basınç sınırlayıcı denetim: Basıncın belli alt ve üst sınırları aşmasını önleyen düzen. Devamını Oku

 • sınırlayıcı eğri: Bir grafikte iki faz arasındaki sınırı belirleyen çizgi. Devamını Oku

 • sınırlayıcı faktörler: Belli bir çevrede, bazı maddelerin noksanlığı nedeniyle, büyümeyi veya üremeyi sınırlayan faktörler. Devamını Oku

 • sınırlayıcı denetim aygıtı: Sıcaklık, basınç ya da nemi, güvenlik, rahatlık yada ekonomi sağlıyacak sınırlar içinde tutan aygıt. Devamını Oku

 • sınama gücü: (İstatistiksel sınamalar) Sınanan önsav yanlış olduğunda bu önsavı geri çevirme olasılığı, ß, ikinci tür yanılgı ise, sınamanın gücü, 1- ß olur. En küçük ß için, güç en büyüktür. Devamını Oku

 • hipotez testi: Sıfır varsayımının ve alternatif varsayımın oluşturularak istatistiksel değerlendirme sonucu sıfır varsayımının yargılanması. Bk. önsav sınaması Devamını Oku

 • varsayım sınama: Gözlem ya da deney yoluyla varsayımda öngörülen ilişkinin varlığını ya da yokluğunu araştırma. Devamını Oku

 • gerçekleme yaklaşımları: Bir varsayımı sınayarak gerçeklemek üzere başvurulan ve uygunluk, ayrım, birlikte değişmeler ve tortu yaklaşımlarından oluşan belli başlı sınama yolları. Devamını Oku

 • varsayımlı tümdengelimli yöntem: Bazı önermelerin varsayımlar olarak ortaya atılması, bunların eldeki geçerli bilgilere dayanılarak doğrulanmaya çalışılması ve varılan sonucun olgularla karşılaştırılması yolu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar