sınırlı yasal izin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sınırlı yasal izin kelimesinin manası:

 1. Yasadan doğmakla birlikte yararlanma özgenliğinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'ndan karar alınması gereken izin (plağa okuma, radyoda yayım gibi).

sınırlı yasal izin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yalınç özel izin: Akçalı hak iyesinin başkalarına da izin verebilmesi koşulu ile verilen izin. Devamını Oku

 • yasal iş bıraktırma: Toplu iş sözleşmesi sırasında uyuşmazlık çıkması ve işçi sendikası tarafından iş bırakma kararı alınması durumunda yasa hükümlerine uygun olarak yapılan iş bıraktırma. Devamını Oku

 • dernek özgürlüğü: Herkesin, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına iye olabilme özgenliği (Bu hak, ancak kamu düzenini ya da genel sağtöreyi korumak için yasa ile sınırlanabilir). Devamını Oku

 • özel izin alanın yükümü: Özel izin alanın, yasalarda ve anlaşmada gösterilen yükümleri. Devamını Oku

 • kiralama: Kiralamak işi. Bir taşınır veya taşınmazın kullanım hakkının kiralama kuruluşu tarafından belli bir süre içinde ve belli bir kira karşılığında kiracıya verilmesi, anlaşmaya göre kira süresinin bitiminde mülkiyetin kiracıda bırakılabilmesi. Devamını Oku

 • uzun süreli ödünç: Bir yerel yönetim biriminin, İller Bankası gibi bir kamu bankasından, işgörü gereksinmelerini karşılamak için ya da konutsuz bir kimsenin, bir tutu bankasından konut iyesi olmak için ucuz koşullara aldığı ve 15, 20 ya da 30 yıl gibi uzun sürelerle geri ödenmesi gereken para. Devamını Oku

 • dahilde işleme rejimi kararı: Dünya piyasa fiyatlarından hammadde sağlayarak dışsatımı artırma, ürünlere uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırma, pazarları geliştirme ve ürünleri çeşitlendirme amacıyla, üretiminde dışalım girdileri kullanılan malların dışsatımı ile dışsatım sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin önlemlerin alınması ve yürütülmesini kapsayan bakanlar kurulu kararı. krş. dahilde işleme rejimi Devamını Oku

 • yasal ürem sınırı: Yasalarla uygulanan en yüksek ürem. Devamını Oku

 • çizin çizin: Çizgi durumunda, sırayla Örnek: Turnam gelir çizin çizin / Kanadı boynundan uzun. Halk türküsü Devamını Oku

 • sürerlik görünümü: Türkçede bir zarf-fiille yardımcı fiilin veya herhangi bir fiille durmak fiilinin birlikte kullanılmasından oluşan ve sürerlik kavramı veren görünüm. Türkçede, bir ortaçla yardımcı eylemin veya herhangi bir eylemle durmak eyleminin Devamını Oku

 • kanun hükmünde kararname: Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan ve kanun değerinde olan karar. Devamını Oku

 • düzgün sınırlı fonksiyonlar kümesi: (…) Devamını Oku

 • düzgün sınırlılık ilkesi: (…) Devamını Oku

 • zorunlu izin düzeni: Yurt savunması ile ilgili konularda, ülkenin ekonomik kalkınması bakımından yasalarda gösterilen koşullarla uygulanan düzen. Devamını Oku

 • sınırlı: Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu. Sınırlanmış, belirlenmiş, belirli Örnek: Bizim divan edebiyatımızın da, halk edebiyatımızın da konuları sınırlıdır. N. Cumalı Az miktarda Örnek: Sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır. H. Taner Terimleri Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar