sinnekroz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sinnekroz kelimesinin manası:

 1. Farklı iki organizmadan veya popülasyondan her ikisinin de zarar gördüğü ortak yaşama h

sinnekroz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • mutualizm: Ortak yaşayan her iki canlının birbirinden faydalandığı ortak yaşama şekli. Hem konağın hem de konakçının fayda gördüğü bir çeşit ortak yaşama şekli. Devamını Oku

 • simbiyozis: İki farklı organizmanın birlikte yaşaması veya yakın ilişkide bulunması. Organizmalardan her birine simbiyont adı verilmektedir. Bu ilişki mutualizmde her iki organizmanın faydalandığı, kommensalizmde simbiyontlardan birinin fayda gördüğü, ancak diğerinin etkilenmediği, parazitizmde birinin fayda diğerinin (konak) zarar gördüğü, amensalizmde birinin diğerinin etkilemeden diğerinin zarar gördüğü veya sinnekroziste olduğu gibi her ikisinin zarar gördüğü bir durum olabilir. Devamını Oku

 • asalaklık: Asalak olma durumu. (Yun. para: yanında; sitos: besin) 1. Bir ortak yaşama tipi olup bir arada yaşayan iki farklı organizmadan birinin diğerinin zararına ortaklıktan yararlanması; herhangi bir konak üzerinde yaşama. Devamını Oku

 • parazitizm: Bitki bitki, bitki hayvan ya da hayvan hayvan arasında olabilen ve parazitin konukçudan faydalanması sonucu konukçunun zarar görmesi. Bk. asalaklık. Devamını Oku

 • komensalizm: Birlikte yaşayan iki organizmanın arasında birinin yararına olan, diğerinin yararlanmadığı ya da zarar görmediği bir ortak yaşama şekli. Birlikte yaşayan farklı iki organizmadan birinin yararlandığı, diğerinin ise bu durumdan etkilenmediği Devamını Oku

 • supravital boyama: Organizmadan çıkarılan canlı hücre ya da dokuya zarar vermeden nötr kırmızısı gibi boyalarla yapılan boyama. Devamını Oku

 • makrosimbiyont: (Yun. makros: büyük; symbiotes: arkadaş) Ortak yaşayan iki organizmadan büyük olanı. Devamını Oku

 • ortakçılık: Ortakçı olma durumu. Bkz. yarıcılık. Devamını Oku

 • asılaklık: (karşılık: parazitlik), (Yun. para = yanında, Yun. sitos = besin): Bir ortak yaşama tipi olup birarada yaşayan iki bireyden biri diğeri zararına ortaklıktan yararlanır. bk. ortak-yaşama, ortakcılık. Devamını Oku

 • varyete: Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteri. Varyasyon. Devamını Oku

 • ayrımlaşma: Hücrelerin veya canlı organizmaların işlevlerine veya yaşayış türlerine ilişkin yapısal nitelik kazanması, farklılaşma. Bir iç kayanın katılaşması sürecinde yer ve zamana göre ayrımların ortaya çıkması, farklılaşma. Devamını Oku

 • özsel mal farklılaştırması: Üretiminde farklı aramalları ve/veya üretim teknikleri kullanılarak malların farklılaştırılması. krş. biçimsel mal farklılaştırması, sanal mal farklılaştırması Devamını Oku

 • ettirgen çatı: Geçişsiz fiillerin geçişli fiili dönüştüren, geçişli fiillerde hareketin başkalarına yaptırıldığını gösteren fiiller oluşturan -er-, -ir-, -tir-, -t- eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesi ile kurulan fiil çatısı: içirmek (iç-ir-), söylettirmek (söyle-t-tir-), güldürtmek (gül-dür-t-) gibi. Devamını Oku

 • eklektizm: Seçmecilik. Farklı düşünce sistemlerinden seçilen öğretilerin ayrı bir sistem içinde birleştirilmesi. Devamını Oku

 • ettirgen fiil: Geçişli veya geçişsiz fiil kök veya gövdelerine -er-, -ir-, -tir-, -t- eklerinden birinin veya ikisinin üst üste getirilmesiyle kurulan ve taşıdığı kavram bir nesneye aktarılabilen çatılı fiil, faktitif: İlacı zorla içirdik. Bu işi başkasına yaptırtmak gerekir. cümlelerinde olduğu gibi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar