sinus vena bukkalis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sinus vena bukkalis kelimesinin manası:

 1. Atgillerde vena buccalis’in, ramus mandibulae'nin ön kenarında genişleyerek oluşturduğu toplardamar boşluğu.
 2. Atgillerde v. buccalis'in, ramus mandibulae'nin ön kenarında genişleyerek oluşturduğu toplardamar boşluğu.

sinus vena bukkalis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • vena glutea kraniyalis: Etçillerde, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena glutea caudalis’ten çıkanlaynı adlı atardamarla birlikte, incisura ischiadica major’dan geçerek gluteus kaslarında dağılan toplardamar. Devamını Oku

 • vena vajinalis: Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde vena iliaca interna’dan; atgillerde vena pudenda interna’dan çıkan; döl yatağına ve vajinaya giden toplardamar. Pelvis girişi civarında etçil, domuzda ve geviş getirenlerde Devamını Oku

 • vena azigos dekstra: Yalnızca atgillerde ve etçillerde bulunan, sırt omurlarının gövdelerinin alt tarafında seyreden ve kalbe açılış yeri yakınında vena cava cranialis’e açılan toplardamar. Yalnızca atgillerde ve etçillerde bulunan, sırt omurlarının gövdelerinin alt Devamını Oku

 • vena vezikalis kaudalis: Atta ramus ductus deferentis’ten, etçillerde ve geviş getirenlerde vena ductus deferentis’ten, domuzda doğrudan vena vaginalis’ten sidik kesesine giden toplardamar. Atta ramus ductus deferentis’ten, etçillerde ve geviş getirenlerde v. ductus deferentis’ten, Devamını Oku

 • vena iliakofemoralis: Atgillerde arteria iliaca externa’nın kolu olan arteria obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar. Atgillerde a. iliaca externa’nın kolu olan a. obturatoria’dan çıkan ve aynı adlı atardamarla seyreden toplardamar.Dgr.: Devamını Oku

 • vena vezikalis kraniyalis: Geviş getirenlerde vena testicularis veya vena ovarica’dan, domuzda vena ductus deferentis’ten sidik kesesine giden toplardamar. Devamını Oku

 • vena glandularis: Köpekte vena lingualis ve vena maxillaris’ten glandula mandibularis’e giden toplardamar. Köpekte v. lingualis ve v. maxillaris’ten gl. mandibularis’e giden toplardamar.Dgr.: anat. vena glandularis Devamını Oku

 • vena: Toplardamar. Toplardamar.Dgr.: anat. vena Toplardamar. Devamını Oku

 • vena brakiyalis: Kol toplardamarı. Kol toplardamarı.Dgr.: anat. vena brachialis Devamını Oku

 • vena brakiyalis: Kol toplardamarı. Kol toplardamarı.Dgr.: anat. vena brachialis Devamını Oku

 • vena brakiyalis: Kol toplardamarı. Kol toplardamarı.Dgr.: anat. vena brachialis Devamını Oku

 • vena vajinalis aksessorya: Sığırda vena uterina ile vena vaginalis’in arasında, vena glutaeus cranialis’in hemen arkasında, vena iliaca interna’dan çıkan ve vajinaya giden toplardamar. Sığırda v. uterina ile v. vaginalis’in arasında, v. glutaeus cranialis’in Devamını Oku

 • vena abdominalis kraniyalis: Etçillerde vena phrenica caudalis ile ortak bir kök hâlinde, domuzda bağımsız olarak vena cava caudalis’e açılan toplardamar. Devamını Oku

 • vena ileokolika: Vena mesenterica cranialis’in, kıvrım ve kalın bağırsağa verdiği toplardamar. V. mesenterica cranialis’in, kıvrım ve kalın bağırsağa verdiği toplardamar.Dgr.: anat. vena ileocolica Devamını Oku

 • vena malaris: Köpekte vena infraorbitalis’ten çıkan ve alt göz kapağında dağılan toplardamar. Köpekte v. infraorbitalis’ten çıkan ve alt göz kapağında dağılan toplardamar.Dgr.: anat. vena malaris Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar