sıralayıcı ölçek sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sıralayıcı ölçek kelimesinin manası:

 1. Nesneleri ölçülmekte olan özellik bakımından bir sıra düzenine sokan ve bu özelliğin çeşitli dizillerine uygun biçimde sayısal değerler verebilen ölçek bkz. adlayıcı ölçek, aralıklı ölçek, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri.

sıralayıcı ölçek ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yarısıralayıcı ölçek: Ölçüye vurulan birimleri adlayıcı bölütlere ayırmakla kalmayıp bu bölütler arasında bir dizil ayrımı yaparak sıralayıcı ölçümde bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, sıralayıcı ölçek. Devamını Oku

 • ölçüm düzeyleri: Sayı dizgesinin özelliklerinden içerdiklerinin türü ve sayısına göre ölçme aracı ve ölçümler arasında beliren ayrımlar. Buna göre, sayı dizgesinin tüm özelliklerini içeren oransal ölçüm, eşit aralık ve sıra özelliklerini içeren aralıklı ölçüm, salt sıra özelliğini içeren sıralayıcı ölçüm, hiçbirini içermeyense bölütleyici (adlayıcı) ölçümdür, bkz. adlayıcı ölçek, aralıklı ölçek, oransal ölçek, sıralayıcı ölçek, sayı dizgesinin özellikleri. Devamını Oku

 • aralıklı ölçek: Nesne ya da özellikleri sıraya dizmekle kalmamayıp bunlar arasındaki kesin uzaklığı da gösterme olanağı veren ve ölçüm boyutunun tüm ardıl değerleri arasında eşit uzaklık bulunan ölçek. bkz. adlayıcı ölçek, boyut, oransal ölçek, ölçüm düzeyleri, sıralayıcı ölçek. Devamını Oku

 • sıralayıcı ölçümlü veriler: Nitel özellikler arasında mantıksal ilişkiler nedeniyle büyüklük, küçüklük, eşitlik sıralamalarının yapılabildiği ve sınıf adlarının da bu sıra düzeniyle belirlendiği ölçümler. Devamını Oku

 • sıralayıcı harf: Bir tam çok terimlinin çeşitli terimlerinde, artan veya eksilen kuvvetlerine göre bu terimlerin dizildiği sırayı gösteren harf. Devamını Oku

 • ölçek oluşturma: Çeşitli sınama işlemleriyle ölçüm konusuna ilişkin olduğu saptanarak seçilen soru ya da sınarların uygun biçimde düzenlenmesiyle bir gözlem aracına ölçekleyici içbütünlük ve biçimsel özellik kazandırma. Devamını Oku

 • sıralayıcı: Sıralayan, sıraya koyan (kimse). Kır koşularında, varış çizgisini geçen atletlere varış sırasına göre sayı veren yargıcı. Devamını Oku

 • ölçek ayırıcılığı: Bir ölçeği oluşturan sınarların bir tutum sürekliliği üzerinde yüksek -sayıllı yada konumlu kişileri, düşük sayıllı yada konumlulardan ayırma özelliği. Devamını Oku

 • ölçek sayılı: Bir ölçekle ölçüye vurulan birey, nesne ya da özelliğin, ölçeğin çeşitli sınarlarına göre aldığı sayısal değer. Devamını Oku

 • yığışımlı ölçek: Ölçülmekte olan bir boyut üzerinde belli bir konumda bulunan bir tutumun, bu konumun bir yanındaki tüm konumları içerirken, öte yandakilerin tümünü dışarda bırakmasını gerektiren ölçek. bkz. Guttman ölçeklerine yordamı. Devamını Oku

 • sınarlı değerleme ölçeği: Ölçüm konusu olan tutum, kanı ya da görüşün değişik konumlarını ya da dizillerini dile getiren çeşitli sözcük ve anlatımlar arasından seçmeler yapılmasını ya da uygun olanının belirtilmesini öngören değerleme ölçeği. Devamını Oku

 • ölçek birimlerinin eşitliği: Bir ölçeği oluşturan ardıl birimler arasında ölçüm ayrımlarını karşılaştırmaya elverecek biçimde eşit aralıkların bulunması. Devamını Oku

 • bölüt sayısı: Aralıklı ya da kümelenmiş bir dağılımda verileri anlamlı çözümlemelere elverişli bir biçimde düzenlemek üzere saptanan aralık sayısı. Devamını Oku

 • bölüt sayısı: Aralıklı ya da kümelenmiş bir dağılımda verileri anlamlı çözümlemelere elverişli bir biçimde düzenlemek üzere saptanan aralık sayısı. Devamını Oku

 • akıcılık: Akıcı olma durumu. Söz, yazı ve anlatımın akıcı olma özelliği, selaset. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar