sıralı örneklemdeğerler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sıralı örneklemdeğerler kelimesinin manası:

 1. (Kuramsal istatistik) F(x) dağılım işlevinden alınmış (…)rasgele örneklemini oluşturan (…)'ler büyüklüklerine göre (…)biçiminde sıralandığında (…)olasılıksal değişkenleri. (…)rasgele örnekleminin işlevleri olan örneklemdeğerlerdir.

sıralı örneklemdeğerler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • örneklemdeğer: 1) Örneklemedeki değerlerden bulunan bir değer. Ortalama, değişke vb. 2) (…) kümesi X olasılıksal değişkeninden alınmış bir rasgele örneklem ise, Y = g (…)işlevi. Bu işlev, bilinmeyen bir değiştirge içermez. (…)bağımsız olasılıksal değişkenleri belli bir olasılıksal dağılımı olan X olasılıksal değişkeni ile aynı dağılımlı ise (…)’ye X’den bir rasgele örneklem adı verilir. Devamını Oku

 • betimleyici örneklemdeğerler: Verileri Açıklamaya ya da özetlemeye yarayan ortalama, ölçünlü sapma gibi örneklemdeğerler. Devamını Oku

 • özbağlanımsal süreç: (olasılıksal süreç, zaman dizileri).Rasgele dış etkilerin yarattığı içsel güçlerce salınım yaptırılan bir dizgeyi tanımlayan olasılıksal süreç. Bu süreç, genellikle zaman ekseni üzerinde birbirinden eşit uzaklıktaki noktalardan oluşan bir zaman dizisiyle, (…) biçiminde belirtilir. Burada e,bir olasılıksal değişken ve f, işlevsel bir bağıntıdır, ay. bk. çoklu Markov süreci, yürüyen toplama süreci Devamını Oku

 • olasılıksal süreç: (Olasılık kuramı) t rasgele olmayan bir değiştirge olmak üzere oiasılıksal değişkenlerin (…)kümesi. X’nin tanım bölgesine sürecin durum uzayı adı verilir. T={ .2,1,0,1,2 } ya da T ={0,1,2,. } ise, sürece kesikli ya da süreksiz değiştirgeli süreç; (…) ya da (…)ise, sürekli değiştirgeli süreç denir. Bir durumdan bir sonraki duruma geçişin, başlangıç ve bitim duramlarından bağımsız Devamını Oku

 • bienayme çebişev eşitsizliği: (Kuramsal istatistik) Çebişev eşitsizliğinin, beklenen değeri p,, değişkesi (…) olan X olasılıksal değişkeni ve t>1 için,(…) biçiminde verilen bir türü Devamını Oku

 • gama dağılımı: (Kuramsal istatistik) a ve n değiştirgeler olmak üzere olasılık yoğunluk işlevi, (…) biçiminde verilen X sürekli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Devamını Oku

 • dizgesel örneklemdeğer: Sıralı örneklemdeğerlerin doğrusal birleşimlerinden oluşan örneklemdeğer. Devamını Oku

 • t dağılımı: (Kuramsal istatistik) X, ölçünlü olağan dağılımlı ve Y, n bağımsızlık sayısı ile (…)dağılımlı olasılıksal değişkenler olmak üzere, T = (…)olasılıksal değişkenin dağılımı. T’nin olasılık yoğunluk işlevi, (…)olur. Burada n, bağımsızlık sayısıdır, anlamdaş Student dağılımı. Devamını Oku

 • sıralı dizi: Bir değişken değerleri kümesinde öğeler en küçük değerden en büyük değere doğru sıralandığında elde edilen dizi. Devamını Oku

 • yürüyen toplama süreci: (Olasılık kuramı) (…)ler (i=0,1,2,.,.), üzerinde bazı yakınsaklık koşulları olan katsayılar olmak üzere, (…)olasılıksal sürecinden (…) biçiminde oluşturulan (…)durağan olasılıksal süreci. Yürüyen ortalama süreci ve özbağlanımsal süreç bu sürecin özel durumlarıdır. Devamını Oku

 • durağan süreç: (Olasılık kuramı) Tüm (…) olasılıksal değişkenlerinin birleşik olasılık işlevinin h’den bağımsız olduğu olasılıksal süreç. Eğer, tüm (…) yalnızca h’ye bağlı ise, olasılıksal sürece geniş anlamdadurağan süreç ya da durağan ortakdeğişkeli süreç denir, anlamdaş, kararlı süreç. Devamını Oku

 • gauss süreci: (Olasılık kuramı) (…)X olasılıksal değişkenlerinin, her sonlu doğrusal birleşimi olağan dağılımlı olan (…)olasılıksal süreci. Bu süreçte, her (…), olağan dağılımlı ve (…)dur. Devamını Oku

 • beklem çıkaran işlev: (olasılık kuramı) Herhangi X olasılıksal değişkeni için, t bir gerçek değişken olmak üzere, (…) biçiminde tanımlanan işlev. X, olasılık yoğunluk işlevi f(x) olan sürekli olasılıksal değişken ise, (…) olasılık işlevi (…) olan kesikli olasılıksal değişken ise, (…) olur. Devamını Oku

 • f örneklemdeğeri: F-Dağılımı gösteren örneklemdeğer. Devamını Oku

 • sınır sıral sayısı: Başka bir sıral sayının ardılı olmayan, başka bir deyişle KU {K} biçiminde olmayan sıral sayı. || Örn. Boş küme olarak tanımlanan 0 sayısı sonlu birsınır sıral sayısı, doğal sayılar kümesi olarak tanımlanan (…) sayısı sonsuz birsınır sıral sayısıdır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar