sistol sonu hacim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sistol sonu hacim kelimesinin manası:

 1. Kalpte karıncık sistolü sonunda her bir ventrikülde kalan kan miktarı.

sistol sonu hacim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • diyastol sonu hacim: Kabin dolma evresinde, her bir karıncıkta bulunan kan miktarı. Devamını Oku

 • kalpten kaynaklanan baygınlık: Kalpte bradikardi, ventriküler asistol veya ventriküler fibrilasyon sonucu kan basıncında oluşan önemli değişiklikler nedeniyle beyne giden kanın aniden azalmasından kaynaklanan baygınlık, kardiyak senkop. Beyin kansızlığının uzun sürdüğü olgularda konvülziyonlar oluşur ve ölüm meydana gelebilir. Devamını Oku

 • korda tendinea: Kalpte, kalp kapakçıkları ve musculus papillaris’ler arasında gerilen kirişsel iplikler. Kalpte karıncıkların sistolü sırasında atriyoventriküler kapakların kulakçığa dönmesini engelleyen, atriyoventriküler kapaklarla papillar kaslara bağlanan kirişsel iplikler. Devamını Oku

 • karıncık taşıkardisi: Kalpte karıncık içindeki bir odaktan çıkan uyarımlara bağlı kalp atım sayısının normalden aşırı olması, ventriküler taşikardi. Devamını Oku

 • harman sonu: Harmandan sonra kalan, toprakla karışmış tahıl. Büyük bir varlık veya işten sonra kalan bölüm. Devamını Oku

 • yenilemenin sonuçları: Yenileme sonunda doğması gereken haklar. Devamını Oku

 • harman sonu dervişlerin: Bir işin sonunda iyi pay alanlar için söylenir. Devamını Oku

 • ventriculus: Ventrikülüs, ventrikülün, mide, bir böceğŸin midesi; bir kuşŸun kaslı sindirim kesesi Devamını Oku

 • kırpıntı: Kırpılan şeyden kalan küçük parça Örnek: Biz Frenkleri birkaç kırpıntı ile aldatıyorsak onların bize soktukları kazıklardan haberin yok mu? H. R. Gürpınar Kırpıntı biçiminde olan. Bir kurgu sonunda geriye kalan film parçaları. Devamını Oku

 • ayta sonu: (Söz sanatı terimi) Bir söylevin sonunda, ya ileri sürülmüş bulunan kanıtları özetlemek veya dinleyicilerin duygularını okşamak maksadiyle eklenen söz. Devamını Oku

 • artık hacim: Çok güçlü bir soluk vermeden sonra akciğerlerde kalan hava hacmi. Alveoldeki oksijen ve karbondioksit basınçlarının korunmasında önemlidir, rezidüel hacim, rezidüel hava, RV. Devamını Oku

 • önemli sonuç: Önsoruşturma ya da ilk soruşturma sonunda, elde edilen ve savcının asliye ya da ağır ceza yargılıklarında açacağı davaya dayanak olan kesin sonuç. Devamını Oku

 • akaç: Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru vb. araç. Kanal, ark, su yolu. Devamını Oku

 • nabız: Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama. Eğilim, düşünce, niyet. Devamını Oku

 • envanter: Bir ticaret kuruluşunun para, mal ve diğer varlıklarıyla genel olarak borçlu ve alacaklı durumlarını, nicelikleri ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme. Bu durumu gösteren çizelge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar