sitozin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sitozin kelimesinin manası:

 1. Dna'Nın yapısını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi.
 2. Dna ve RNA'nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı.

sitozin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sitozin cyt c: Nükleik asit molekülünün (DNA ve RNA), dört temel bazından biri. Yapısmda bir heterosiklik halka bulunan, oluşturduğu nükleotit DNA çift ipliğinde daima guanin nükleotit ile üç hidrojen bağı ile birleşen, timin ile birlikte pirimidin grubunu oluşturan bir baz. Devamını Oku

 • timin: Ağaç su testisi. (Başkışla *Karaman -Konya) Dna’nın yapı taşını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi. Devamını Oku

 • guanin: Dna’nın yapısını oluşturan dört nükleotit bazdan bir tanesi. Dna ve RNA’nın yapısına giren bir pürin bazı, guanozin nükleotit. Devamını Oku

 • adenin timinguanin sitozin oranı: Dna molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oranının ifadesi. Devamını Oku

 • adenin: Pürin grubundan azotlu bir organik bileşik (Adenintimin protein çiftinin bir azotlu bir bileşeni.) Dna’Nın yapısını oluşturan dört nükleotid bazdan bir tanesi. Devamını Oku

 • sitozin arabinoz: Antitümör özelliği olan, normalde inaktif, hücre içine girdiğinde nükleosit trifosfata dönüşen molekül. Devamını Oku

 • guanin sitozin oranı: G+C G+C G+C oranı. Devamını Oku

 • sitozin, Cyt, C: Nükleik asit molekülünün dört temel bazından birisi. Devamını Oku

 • sitozin deoksiribonükleotit dctp: Dna sentezi için gerekli dört nükleotitten biri. Devamını Oku

 • orotik asit: Pirimidin nükleotit oluşumunda bir ara ürün; serbest bir pirimidin, ribonükleosit. Orotidin. Pirimidinlerin üretiminde oluşan ara metabolitlerden biri. Devamını Oku

 • dimerizasyon: Aynı polinükleotit iplikçik üzerinde (DNA) yan yana bulunan pirimidin bazları arasında özel bağların kurulması. Devamını Oku

 • pirimidin: Nükleik asitlerin nükleotitlerinin yapısına giren ve pürinlerle çiftler oluşturan, bazıları fosfat verici ve enerjice zengin bileşikler olarak da metabolizmaya giren, canlı hücrelerde sitozin, urasil ve timin gibi çeşitleri bulunan azotlu bazlar. Devamını Oku

 • nükleik asitler: Nükleotit denen ve pürin ya da pirimidin bazlarının biri, riboz ya da deoksiriboz şekerinden biri ve bir fosforik asitten oluşan birimlerin tekrarlanması ile meydana gelen ve çekirdekte ve sitoplâzmada bulunan asitler. DNA, RNA. Devamını Oku

 • urasil: Rna’nın yapısında bulunan bir pirimidin bazı. Yalnızca RNA’nın yapısına katılan bir pirimidin bazı. Devamını Oku

 • nükleotit: Dna ya da RNA’nın tekrarlanan birimleri; riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan nükleositin fosfat esteri. Pürinnükleotitler adenin ve guanin bazları, pirimidinnükleotitler sitozin, timin ya da urasil bazları içerir. Aynca adenozin trifosfat (ATP), guanozin trifosfat (GTP) gibi enerji taşıyıcısı ya da nikotinamit Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar