sitrik asit fermentasyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sitrik asit fermentasyonu kelimesinin manası:

 1. Citromyces pfefferianus denen küf mantarının oksijen etkisi ile şekeri sitrik asit hâline çevirmesi.

sitrik asit fermentasyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • okzalik asit fermentasyonu: Aspergillus niger ve Penicillum glaucum gibi küf mantarlarının oksijen alarak şekeri oksitlemek suretiyle okzalik asit ve su meydana getirmesi. Devamını Oku

 • sitrik asit: Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi, limon tozu, limon tuzu. Devamını Oku

 • üre fermentasyonu: Üre bakterilerinin, topraktaki üreyi amonyum karbonat hâline çevirmesi. Devamını Oku

 • asetik asit fermentasyonu: Etil alkolden asetik asit meydana gelmesi. Devamını Oku

 • sitrik asit döngüsü: Glikoz, yağ asitleri ve birçok aminoasidin oksidasyonundan kaynaklanan asetil artıklarının karbondiokside oksidasyonunu sağlayan indirgenmiş elektron taşıyıcılarının (NADH+H+ ve FADH2) oluştuğu mitokondrionda gerçekleşen döngü biçiminde bir seri enzimatik reaksiyon, Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü, TCA döngüsü. Devamını Oku

 • borik asit: Etkisi az, beyaz, sedef görünümde bir madde, asit borik. H3Bo3; ak renkte, örüt ya da toz asit. (Isıya dayanıklı cam ve porselen yapımında, metalcilikte, bitkilerde mantar öldürücü olarak ve kimi Devamını Oku

 • organik asit: Bir veya daha fazla sayıda karboksil grubu (-COOH) içeren bir bileşik. Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi zayıf asitler. Devamını Oku

 • okzaloasetik asit oaa: Trikarboksilik asit devresine (Krebs Devri) giren, asetil CoA’dan asetil grubunu alarak sitrik asit oluşturan dört karbonlu karboksilik asit Okzaloasetat. Devamını Oku

 • sitrik asit devri: Bk. Krebs devri Devamını Oku

 • butirik asit fermentasyonu: Bacillus butyricus ve Closteridium butyricum bakterileri tarafından meydana getirilen fermentasyon. Devamını Oku

 • krebs devri: Mitokondri matriksinde, besin maddelerinin aynşması ile oluşan asetil gruplanmn oksitlenerek karbondioksit hâline dönüştüğü, ara metabolitlerin indirgenerek ATP sentezinde kullanıldığı, asetil koenzim A ile başlayarak, sitrik asit, cis-akonitik asit, izositrat, alfa-keto glutarik asit, süksinik koenzim A, süksinik asit, fumarik asit, malik asit ve okzaloasetik asit şeklinde devir yapan, reaksiyon dizisi. Aerobik solunumda proteinlerin, yağların ve özellikle Devamını Oku

 • trikarboksilik asit döngüsü: Sitrik asit döngüsü. Devamını Oku

 • alfa ketoglutarat dehidrogenaz: Sitrik asit döngüsünde alfa ketoglutarik asit, NAD ve koenzim A’ dan süksinil CoA, karbondioksit, NADH+H oluşturan enzim. Sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

 • nitrik asit: Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan, yoğunluğu 1,52 olan, 86 °C’de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap. Devamını Oku

 • sitrat sentetaz: Sitrik asit döngüsünde oksalasetat ve asetil-CoA’dan sitrat oluşturan enzim. Sitrik asit döngüsünün düzenleyici enzimlerinden biri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar