sıvı sıvı kromatografisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sıvı sıvı kromatografisi kelimesinin manası:

 1. Durgun fazın bir destek katısına tutturulduğu sıvı ve hareketli fazın sıvı olduğu ve dağılma kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü

sıvı sıvı kromatografisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yüksek performanslı sıvı kromatografisi, HPLC: Hareketli fazın sıvı olduğu ve çoğunlukla basınç altında kullanıldığı kolon kromatografisi yöntemlerinden birisi. Devamını Oku

 • yüksek performanslı adsorpsiyon kromatografisi: Sıvı-Katı kromatografisi ile eş anlamlı olan bir kromatografi türü. Devamını Oku

 • sıvı kromatografisi: Bir çözücü içinde çözünebilen organik maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir kromatografi yöntemi. Devamını Oku

 • ters faz dağılma kromatografisi: Apolar bir durgun faz ile polar bir hareketli fazın kullanıldığı sıvısıvı kromatografisi. Devamını Oku

 • ters faz dağılma kromatografisi: Apolar bir durgun faz ile polar bir hareketli fazın kullanıldığı sıvısıvı kromatografisi. Devamını Oku

 • dağılma kromatografisi: Hareketli faz olarak sıvı, durgun faz olarak ise gözenekli bir katı tarafından tutulan sıvı ya da gözenekli katı yüzeyine kimyasal olarak bağlı olan organik maddelerin kullanıldığı bir kromatografi türü. Devamını Oku

 • affinite kromatografisi: Bk. çekim kromatografisi Kompleks bir karışımdan genellikle bir özel proteini seçerek ayırmada kullanılan kromatografi çeşidi. Devamını Oku

 • gaz kromatografisi: Uçucu organik narkotik ve psikotrop maddeleri bozunmadan birbirinden ayırmak ve analizini yapmakta kullanılan bir tür kromatografik yöntem. Gaz halinde bir hareketli fazın ve sıvı halde (GLC) veya katı halde (GSC) Devamını Oku

 • klein sıvısı: Mineralleri ayırmaya yarayan yoğunluğu 3,28 g/mL olan doymuş kadmiyum borotungstate çözeltisi. Devamını Oku

 • sıvı gaz: Sıvı durumda olan gaz. Devamını Oku

 • vücut sıvısı: İnsana ait tükürük, idrar vb. sıvı haldeki biyolojik numunelerin genel adı. Dokularda, hücrelerin dışında bulunan sıvı. Devamını Oku

 • sıvı hidrokarbon: Sıvı durumda olan hidrokarbon. Devamını Oku

 • cıvıl cıvıl: Canlı, neşeli Örnek: O oyunlar, o cıvıl cıvıl söyleyişler… Mezar derinliklerinden geliyordu onlar. T. Buğra Hareketli, kalabalık Örnek: Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa. O. V. Kanık Kuşlar cıvıltı ile ötüşerek. Canlı, hareketli olarak Örnek: Cıvıl cıvıl söylediğin türkü. C. S. Devamını Oku

 • kriyojenik sıvı: Kaynama derecesi çok düşük olan sıvılaştırılmış gazlar. Devamını Oku

 • yiyici sıvı: Yenim yaratıcı özelliği olan ortam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar