socially sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte socially kelimesinin manası:

 1. Sosyal bir şŸekilde; toplum ile ilgili bir şŸekilde, toplumla ilgili olarak

socially ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal: Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, sosyal. 1-Organizmaların kümeler içinde etkileşimine ilişkin olan. 2- Toplum ya da topluluklarla ilgili, onlara ilişkin. 3- Bireyin başkalarıyla olumlu ilişkiler kurabilme yeteneğini denediği gelişme evresiyle Devamını Oku

 • sosyal oluşum: Zaman içinde insanların oluşturduğu toplumla ilgili sosyal değişim. Devamını Oku

 • socially maladjusted children: Uyumsuz çocuklar Devamını Oku

 • inspirationally: Esinsel bir şŸekilde, esinlenme ile ilgili bir şŸekilde, ilhamsal olarak, ilhamlanma ile ilgili olarak; esin veren bir şŸekilde, ilham vererek, canlandıran veya teşŸvik eden bir şŸekilde, motive eden bir şŸekilde; esinlenmişŸ bir şŸekilde, ilhamlanmışŸ olarak, canlandırılmışŸ olarak, teşŸvik edilmişŸ bir şŸekilde, motive edilmişŸ bir şŸekilde, cesaretlendirilmişŸ bir şŸekilde Devamını Oku

 • karikatür: İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve güldürücü resim Örnek: Bu çehreye öyle bön, öyle kaba bir hâl çökmüştü ki, hiçbir karikatür bunu tasvir edemez. R. N. Güntekin Beceriksizce yapılmış şey, taslak. Devamını Oku

 • sosyal: Toplumla ilgili, toplumsal, içtimai Örnek: Siz de vaktine, saatine göre ya etraftaki manzaraya ya birtakım sosyal metafizik düşüncelere yahut da sadece kendi şahsi kaygılarınıza dalıp gitmişsinizdir. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • axiomatically: Aksiyom olarak Aksiyomlarla ilgili bir şŸekilde, aksiyomlara özgü bir şŸekilde; aksiyomlardan türemişŸ bir şŸekilde; aksiyomatik bir şŸekilde, kendiliğŸinden ispatlı bir şŸekilde, kesin bir şŸekilde, kati bir şŸekilde, muhakkak bir şŸekilde Devamını Oku

 • sosyal yapı: İçinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı toplumun şekil ve çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlık, toplumsal yapı. Devamını Oku

 • sosyal bilimler: Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı. Bk. toplum bilimleri. Devamını Oku

 • sosyal bilimler: Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı. Bk. toplum bilimleri. Devamını Oku

 • sosyal demokrasi: Sosyal alanda emekçi toplum kesimlerinin çıkarlarının korunması ve üretimi artırmak yanında hakça bölüşümü de ön planda tutan sosyal ve siyasi akım. Devamını Oku

 • unsociably: Asosyal bir şŸekilde, çekingen bir şŸekilde, içine kapalı bir şŸekilde; sevimsizce, sıkıcı bir şŸekilde; sessizce, ağŸzı sıkı bir şŸekilde; sosyal etkileşŸime olanak sağŸlamayan bir şŸekilde Devamını Oku

 • gregariously: Toplu olarak, sürüler veya gruplar içinde (hayvanlar hakkında); sosyal bir şŸekilde, cana yakın bir şŸekilde Devamını Oku

 • azami sosyal fayda teorisi: Devlet harcamalarının sınırını tayin etmek ve kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasında kaynakların dağılımını sağlayacak kriterler belirlemek için ortaya atılan teorileridir. Azami Sosyal Fayda Teorisi, devlet ile fert çıkarlarının birbiri ile çatıştığı varsayımından hareket etmekte, bu itibarla devletin ne gibi faaliyetler yapması gerektiğine bizzat kendisinin karar vermesi gerekliliğini savunmaktadır. Ancak devlete bu kararında rehberlik edecek Devamını Oku

 • üretim ilişkileri: Toplum hayatında maddi zenginliklerin üretimi, değişimi ve dağılımı süreci içinde toplum üyeleri arasında ortaya çıkan ve insan bilincinden bağımsız olarak var olan nesnel, maddi ilişkiler. Marksist yaklaşımda, üretim araçlarının mülkiyet Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar