soğurmak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte soğurmak kelimesinin manası:

 1. Bir madde bir sıvıyı içine çekmek.
 2. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek.
 3. Soğurma eylemi.
 4. Bir madde veya sıvıyı emmek, içine çekmek, içine almak, yutmak, absorbe.

soğurmak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • absorb: İçine çekmek, içmek, emmek, massetmek Yutmak Devamını Oku

 • suck: Emmek, soğurmak, içine çekmek, çekmek, nefes çekmek, özümlemek, sağlamak, elde etmek, sızdırmak, emme sesi çıkarmak, su yerine hava çekmek (tulumba) Emmek, massetmek Devamını Oku

 • soğurucu: Soğurma özelliği gösteren madde. İşığı emerek azaltma özelliği gösteren ortam. Devamını Oku

 • swallow: Kırlangıç, zool Yutmak İçine çekmek, Devamını Oku

 • soğurmalı: Soğurma yoluyla çalışan. Devamını Oku

 • soğurganlık: Bir madde veya enerjiyi soğurma gücü, yeteneği. Bir yüzeye vuran ışınım erkesinin yüzeyce soğurulan bölüğünün ölçüsü. Devamını Oku

 • draw: Çekme, çekiş Silâh çekme Çekilen Devamını Oku

 • yüze soğurma: Bir gazın veya sıvının, bir katının içine yüzeysel olarak girmesi, soğrumsama. Bir cismin yüzüne doğru gelişen ya da yüzeyce yapılan soğurma olayı. Devamını Oku

 • soğurma: Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı. Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi, absorbe. Devamını Oku

 • soğurulmak: Soğurma işi yapılmak. Devamını Oku

 • yoğurmak: Katı veya toz durumundaki bir maddeyi herhangi bir sıvı ile karıştırarak hamur durumuna getirmek. Bir kişiye istenilen nitelikleri kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek Örnek: Öğretmen çocuğumuzu alsın, yoğursun, adam etsin. H. Taner Devamını Oku

 • ışık soğurma: Bk. soğurma   Devamını Oku

 • ışık soğurma: Bk. soğurma   Devamını Oku

 • soğrulmak: Soğurma işine konu olmak. Devamını Oku

 • absorb to: emmek,soğurmak,absorbe etmek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar