solemnise sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte solemnise kelimesinin manası:

 1. (Britanya İngilizcesi) kutsallaşŸtırmak, resmîleşŸtirmek, ciddileşŸtirmek; ciddi bir şŸekilde konuşŸmak, ciddiyetle konuşŸmak, resmî bir şŸekilde konuşŸmak; tören yerine getirmek, tören yapmak, tören düzenlemek (örneğŸin evlilik); ayinsel veya resmî bir şŸekilde uygulamak veya denetlemek (solemnize olarak da yazılır)

solemnise ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • solemnization: KutsallaşŸtırma, resmîleşŸtirme, ciddileşŸtirme; ciddi bir şŸekilde konuşŸma, ciddiyetle konuşŸma, resmî bir şŸekilde konuşŸma; tören yerine getirme, tören yapma, tören düzenleme (örneğŸin evlilik); ayinsel veya resmî bir şŸekilde uygulama veya denetleme Devamını Oku

 • specialized: [specialize] uzmanlaşmak, ihtisas yapmak, özelleştirmek, ayırmak, değiştirmek (söz vb.), özel olarak yapmak, özel amaçla yapmak (Amerikan İngilizcesi) uzmanlaşŸmışŸ, kendini belirli bir mesleğŸe veya araşŸtırma alanına adamışŸ; belirli bir ortama adapte Devamını Oku

 • earnestly: Ciddiyetle Ciddiyetle, ciddi bir şŸekilde; içten bir şŸekilde, içtenlikle, gayretle, hevesle, isteyerek Devamını Oku

 • perform: Bir müzik eserini oluşturan notaları sese çevirme. Yapmak, icra etmek Devamını Oku

 • yürütmek: Yürüme işini yaptırmak, yürümesini sağlamak. Gerektiği gibi yapmak, uygulamak. Devamını Oku

 • exercise: ), (f.) uygulama, tatbik, icra, yürütme, ifa, yerine getirme, kullanma Talim, alıştırma egzersiz Devamını Oku

 • specialize: Tek bir konu üzerinde durmak Biyol Devamını Oku

 • in all seriousness: Tüm ciddiyetle, oldukça ciddi bir şŸekilde, tamamen ciddi bir biçimde Devamını Oku

 • immunise: (Britanya İngilizcesi) bağŸışŸıklık kazandırmak, bağŸışŸık kılmak, bir hastalığŸa karşŸı duyarsız kılmak; aşŸılama yapmak, aşŸılama uygulamak; (Hukuk) başŸkalarının tabi olduğŸu bir şŸeye karşŸı bir kimseyi muaf tutmak veya korumak (immunize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • deindustrialize: (Britanya İngilizcesi) sanayisizleşŸtirmek, endüstrisizleşŸtirmek, bir ülkedeki endüstriyi ortadan kaldırmak veya azaltmak (deindustrialise olarak da yazılır) Devamını Oku

 • deindustrialise: (Britanya İngilizcesi) sanayisizleşŸtirmek, endüstrisizleşŸtirmek, bir ülkedeki endüstriyi ortadan kaldırmak veya azaltmak (deindustrialize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • deindustrialise: (Britanya İngilizcesi) sanayisizleşŸtirmek, endüstrisizleşŸtirmek, bir ülkedeki endüstriyi ortadan kaldırmak veya azaltmak (deindustrialize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • denuclearise: (Britanya İngilizcesi) nükleersizleşŸtirmek, nükleerden arındırmak, nükleer silahlardan arındırmak, nükleer silahları yok etmek (bir ülke alan veya bölgeden); nükleer enerji kaynaklarını yok etmek; belirli bir yetki alanı içinde nükleer silahların bulundurulmasını veya konuşŸlandırılmasını yasaklamak (denuclearize olarak da yazılır) Devamını Oku

 • ritualistically: Ayinsel bir şŸekilde, törensel bir şŸekilde, bir ayin veya ritüele uygun olarak Devamını Oku

 • aggravate: Ağırlaştırmak, kötüleştirmek , şiddetlendirmek Dili kızdırmak, darıltmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar