sonlandırma kodonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sonlandırma kodonu kelimesinin manası:

 1. Mrna üzerinde bulunan ve protein üretiminin sonlanmasını sağlayan üçlü nükleotit yapılar.

sonlandırma kodonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • okre kodonu: Protein sentezinin bitirilmesini sağlayan üç kodondan UAA kodonu. Devamını Oku

 • puromisin: Aminoaçil-Trna benzeri olarak hareket eden, 70S ribozomun aminoaçil bölgesine bağlanıp sentezlenen proteinle peptit bağı yaparak protein üretiminin erken sonlanması ve kısa zincirli proteinlerin ortama salınmasına neden olan bir antibiyotik. Oluşmakta Devamını Oku

 • sonlanma kodonu: Protein sentezinin bitirilmesini sağlayan, karşılığında tRNA’da antikodonu bulunmayan UAG, UGA ve UAA kodonlarından her biri. Terminasyon kodonu, anlamsız kodon. Devamını Oku

 • zincir sonlandırıcı kodonlar: Gelişen bir polipeptit zincirinin sonlanmasına ve ribozomlardan salınmasına yol açan UAA, UAG ve UGA kodonları. Devamını Oku

 • adaptör molekül: Protein sentezi sırasında amino asitleri mRNA kalıbı üzerindeki uygun yerine bağlayan küçük RNA molekülleri (tRNA). Protein sentezi sırasında aminoasitleri, mRNA kalıbı üzerindeki uygun yerine bağlayan küçük RNA molekülleri. Devamını Oku

 • ekzon: Ökaryot genlerinde DNA’nın kotlanan dizisi. Önce RNA’ya daha sonra da polipeptide tercüme edilecek olan ve birbirinden kotlama yapmayan intron parçaları ile ayrılan dizi. Öncü RNA transkripti üzerinde bulunan, mRNA’da aktarılan Devamını Oku

 • opal kodonu: MRNA’daki üç bitirme kodonundan UGA kodonu. Devamını Oku

 • taşıyıcı RNA: Ribonükleotidlerin polimerize olması ile meydana gelmiş, kıvrımlar gösteren, tek zincirli yapıya sahip, protein sentezinde mRNA’daki genetik koda uygun olan aminoasidi taşıyarak peptit zincirine katılmasını sağlayan, adaptör molekül olarak görev yapan bir RNA çeşidi, transfer RNA, tRNA. Devamını Oku

 • başlatma faktörleri: Ribozomlarda protein üretiminin başlamasını sağlayan özgün proteinler, IF. Devamını Oku

 • okuma çevcevesi: Mrna üzerinde amino asit üretimine ait başlangıç kodonuyla sonlanma kodonu arasında yer alan nükleotit dizisi. Devamını Oku

 • kodon: Protein sentezi için gerekli bilgiyi taşıyan mRNA da bir amino asidi temsil eden peş peşe üç nükleotitten (triplet) oluşan grup. Bilinen 64kodondan 61 tanesi amino asitlerin her biri için özel, üç tanesi ise polipeptit sentezini bitirmek içindir. Triplet. Devamını Oku

 • sonlandırma: Sonlandırmak işi. Devamını Oku

 • antiterminasyon faktörü: Rna sentezinin normal bir şekilde sonlanmasını engelleyen bir protein. Bu engelleme RNA polimerazın DNA üzerinde bitirme kodonlarını verecek bölgelerin transkripsiyonunu yapmadan transkripsiyona devam etmesiyle meydana getirilir. Devamını Oku

 • mesajcı RNA: Dna üzerinde bulunan ve gen adı verilen belirli bir bölgeyle tamamlayıcılık gösteren, genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık görevi yapan, genetik mesajı kromozomlardan ribozomlara taşıyan aracı molekül, elçi RNA, haberci RNA, mRNA, mesajcı ribonükleik asit. Devamını Oku

 • pribnow kutusu: Prokaryot DNA’sında transkripsiyonun başlama noktasından önce yerleşmiş ve TATAAT dizisi ortak olan, 10 baz çiftlik öncü dizi. RNA polimerazın bağlanmasında rol oynar. Ökaryot DNA’sında TATA kutusu olarak adlandırılır. Genler üzerinde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar