sonlu boyutlu doğrusal uzay sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sonlu boyutlu doğrusal uzay kelimesinin manası:

 1. Bk. sonlu boyutlu vektör uzayı.

sonlu boyutlu doğrusal uzay ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sonlu boyutlu lineer uzay: Bk. sonlu boyutlu vektör uzayı. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu operator: R(A)-Değer R(A)-değer bölgesi sonlu boyutlu doğrusal uzay olan A operatörü. Devamını Oku

 • sonsuz boyutlu uzay: Sonlu boyutlu olmayan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • ünimodüler dönüşüm: Sonlu boyutlu vektör uzayının, ünimodüler matrisli doğrusal dönüşümü. Devamını Oku

 • doğrusal olmayan operatör: X vektör uzayından bir Y vektör uzayına dönüşüm yapan ve doğrusallık koşullarının en az birini sağlamayan bir dönüşüm, nonlineer operatör. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu vektör uzayı: Bir m doğal sayısı için, m tane doğrusal bağımsız vektörü bulunan ve her m + 1 tane vektörü doğrusal bağımlı olan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu vektör uzayı: Bir m doğal sayısı için, m tane doğrusal bağımsız vektörü bulunan ve her m + 1 tane vektörü doğrusal bağımlı olan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • örneklem uzayı: (olasılık kuramı) Aynı deneme ya da gözleme ilişkin tüm olası sonuçların oluşturduğu küme. s bir olası sonuç ise,örneklem uzayı S = {s} olur ve s’ye bir örneklem noktası ya da ilkel olay denir. S= (…) sonlu ya da sayılabilir sonsuzlukta bir küme ise kesikliörneklem uzayı; S, gerçek sayıların sonlu ya da sonsuz bir aralığı ise, Devamını Oku

 • lie cebiri: C sayıl oyutu üzerindeki bir E sonlu boyutlu doğrusal uzayı için, üzerinde aşağıdaki koşulları gerçekleyen bir (…) Devamını Oku

 • elemanter işlem: Bir vektör uzayının sonlu ve sıralı alt kümelerinde yapılan aşağıdaki işlemlerden biri. 1-Vektörlerden birini sıfırdan farklı bir sayı ile çarpma. 2-Vektörlerden birinin bir sayı ile çarpımını başka bir satıra ekleme.3-İki satırın yerini değiştirme. Bu işlemler mxn biçimindeki bir matrisin satırlarının kümesinde yapıldığında, elemanter satır işlemi adını alır. Matrisin sütunlarının kümesinde yapıldığında elemanter sütun işlemi denir. Devamını Oku

 • elemanter işlem: Bir vektör uzayının sonlu ve sıralı alt kümelerinde yapılan aşağıdaki işlemlerden biri. 1-Vektörlerden birini sıfırdan farklı bir sayı ile çarpma. 2-Vektörlerden birinin bir sayı ile çarpımını başka bir satıra ekleme.3-İki satırın yerini değiştirme. Bu işlemler mxn biçimindeki bir matrisin satırlarının kümesinde yapıldığında, elemanter satır işlemi adını alır. Matrisin sütunlarının kümesinde yapıldığında elemanter sütun işlemi denir. Devamını Oku

 • ünimodüler grup: N x n ünimodüler matrislerden oluşturulmuş grup veya n boyutlu vektör uzayının bu gruba izomorf olan tüm ünimodüler dönüşümler grubu. Devamını Oku

 • sayılabilir kompakt uzay: Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay. Devamını Oku

 • uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk. Devamını Oku

 • çokdoğrusal form: Bir vektör uzayında tanımlanmış ve her değişkenine göre doğrusal olan çok değişkenli fonksiyon, çoklineer form. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar