sonlu boyutlu lineer uzay sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sonlu boyutlu lineer uzay kelimesinin manası:

 1. Bk. sonlu boyutlu vektör uzayı.

sonlu boyutlu lineer uzay ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sonlu boyutlu doğrusal uzay: Bk. sonlu boyutlu vektör uzayı. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu operator: R(A)-Değer R(A)-değer bölgesi sonlu boyutlu doğrusal uzay olan A operatörü. Devamını Oku

 • sonsuz boyutlu uzay: Sonlu boyutlu olmayan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • ünimodüler dönüşüm: Sonlu boyutlu vektör uzayının, ünimodüler matrisli doğrusal dönüşümü. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu vektör uzayı: Bir m doğal sayısı için, m tane doğrusal bağımsız vektörü bulunan ve her m + 1 tane vektörü doğrusal bağımlı olan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu vektör uzayı: Bir m doğal sayısı için, m tane doğrusal bağımsız vektörü bulunan ve her m + 1 tane vektörü doğrusal bağımlı olan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • örneklem uzayı: (olasılık kuramı) Aynı deneme ya da gözleme ilişkin tüm olası sonuçların oluşturduğu küme. s bir olası sonuç ise,örneklem uzayı S = {s} olur ve s’ye bir örneklem noktası ya da ilkel olay denir. S= (…) sonlu ya da sayılabilir sonsuzlukta bir küme ise kesikliörneklem uzayı; S, gerçek sayıların sonlu ya da sonsuz bir aralığı ise, Devamını Oku

 • lie cebiri: C sayıl oyutu üzerindeki bir E sonlu boyutlu doğrusal uzayı için, üzerinde aşağıdaki koşulları gerçekleyen bir (…) Devamını Oku

 • elemanter işlem: Bir vektör uzayının sonlu ve sıralı alt kümelerinde yapılan aşağıdaki işlemlerden biri. 1-Vektörlerden birini sıfırdan farklı bir sayı ile çarpma. 2-Vektörlerden birinin bir sayı ile çarpımını başka bir satıra ekleme.3-İki satırın yerini değiştirme. Bu işlemler mxn biçimindeki bir matrisin satırlarının kümesinde yapıldığında, elemanter satır işlemi adını alır. Matrisin sütunlarının kümesinde yapıldığında elemanter sütun işlemi denir. Devamını Oku

 • elemanter işlem: Bir vektör uzayının sonlu ve sıralı alt kümelerinde yapılan aşağıdaki işlemlerden biri. 1-Vektörlerden birini sıfırdan farklı bir sayı ile çarpma. 2-Vektörlerden birinin bir sayı ile çarpımını başka bir satıra ekleme.3-İki satırın yerini değiştirme. Bu işlemler mxn biçimindeki bir matrisin satırlarının kümesinde yapıldığında, elemanter satır işlemi adını alır. Matrisin sütunlarının kümesinde yapıldığında elemanter sütun işlemi denir. Devamını Oku

 • doğrusal olmayan operatör: X vektör uzayından bir Y vektör uzayına dönüşüm yapan ve doğrusallık koşullarının en az birini sağlamayan bir dönüşüm, nonlineer operatör. Devamını Oku

 • sayılabilir kompakt uzay: Her sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü bulunan topolojik uzay. Devamını Oku

 • ünimodüler grup: N x n ünimodüler matrislerden oluşturulmuş grup veya n boyutlu vektör uzayının bu gruba izomorf olan tüm ünimodüler dönüşümler grubu. Devamını Oku

 • uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân. Bütün gök cisimlerinin içinde bulunduğu sınırsız boşluk. Devamını Oku

 • üçboyutlu: Eninden ve boyundan başka, derinliği de olan,. Görüntüsü, en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film. (Bu duygu, ruhsal yönden uyandırılabileceği gibi, optik kuralların üçboyutlu görüntüye yol açan özelliklerine Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar