sonlu boyutlu operator sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sonlu boyutlu operator kelimesinin manası:

 1. R(A)-Değer R(A)-değer bölgesi sonlu boyutlu doğrusal uzay olan A operatörü.

sonlu boyutlu operator ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sonlu boyutlu lineer uzay: Bk. sonlu boyutlu vektör uzayı. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu doğrusal uzay: Bk. sonlu boyutlu vektör uzayı. Devamını Oku

 • sonsuz boyutlu uzay: Sonlu boyutlu olmayan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu vektör uzayı: Bir m doğal sayısı için, m tane doğrusal bağımsız vektörü bulunan ve her m + 1 tane vektörü doğrusal bağımlı olan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • sonlu boyutlu vektör uzayı: Bir m doğal sayısı için, m tane doğrusal bağımsız vektörü bulunan ve her m + 1 tane vektörü doğrusal bağımlı olan doğrusal uzay. Devamını Oku

 • ünimodüler dönüşüm: Sonlu boyutlu vektör uzayının, ünimodüler matrisli doğrusal dönüşümü. Devamını Oku

 • lie cebiri: C sayıl oyutu üzerindeki bir E sonlu boyutlu doğrusal uzayı için, üzerinde aşağıdaki koşulları gerçekleyen bir (…) Devamını Oku

 • nonlineer operator: Bk. doğrusal olmayan operatör. Devamını Oku

 • üçboyutlu: Eninden ve boyundan başka, derinliği de olan,. Görüntüsü, en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film. (Bu duygu, ruhsal yönden uyandırılabileceği gibi, optik kuralların üçboyutlu görüntüye yol açan özelliklerine Devamını Oku

 • operatörün kapanışı: Verilen doğrusal A operatörü için bu operatörün genişlemesi olan kapalı A operatörü. Devamını Oku

 • sınırlı küme: Bir ölçeyli uzayın çapı sonlu olan altkümesi. Bir düzgeli uzayda eküs (…)koşulunu sağlayan A altkümesi. Devamını Oku

 • sonlu ondalık kesir: Virgülden sonra sonlu sayıda basamakları olan ondalık kesir. Devamını Oku

 • üç boyutlu çizit: Üç-Boyutlu biçimi düzlem üzerinde gösteren çizit. Özel olarak, dikdörtgen çizgenin üç-boyutlu biçimimi gösterir. Devamını Oku

 • ruhsal üçboyutlu: Gerçekte üçboyutlu olmadığı halde, izleyicide üçboyutlu duygusu uyandıran görüntülerin durumu. (Bu terim, gerçek üçboyutlunun karşıtı olarak kullanılır). Devamını Oku

 • özdeğerler problemi: A, bir vektör uzayında tanımlı doğrusal operatör olmak üzere, sıfır olmayan x vektörleri için Ax = Ax denklemini sağlayan tüm A sayılarının bulunması problemi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar