sorgusuz sualsiz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sorgusuz sualsiz kelimesinin manası:

 1. Hiç soruşturmadan, sormadan
  Örnek: El evine girilir mi sorgusuz sualsiz? R. N. Güntekin

sorgusuz sualsiz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • unquestioned: Sorgulanmamış, sorgusuz sualsiz, şüphesiz, kesin Muhakkak, şüphesiz Devamını Oku

 • sorgusuz: Sorgu yapılmadan. Devamını Oku

 • sualsiz: Suali olmayan. Devamını Oku

 • dilenmek: Sadaka istemek Örnek: Cami kapısında avuç açar dilenirim de onun evine gitmem. M. Ş. Esendal Kendisini acındırarak bir kimseden bir şey istemek Örnek: Gelip geçen otomobillerden pompa dilendiklerini gözümle gördüm. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • evcimen: Evine, ailesine çok bağlı (kimse). Ev işlerini iyi bilen, becerikli (kadın) Örnek: Reçel, evlerde, evcimen hanımların ellerinde kıvamına eren bir bal değil midir? A. Ş. Hisar Aklı başında, sakin Örnek: Nağmeler ve hanende sesleri, uslu Devamını Oku

 • mendil: Burun ve ter silmekte, el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde dokuma veya yumuşak, ince kâğıt Örnek: Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Y. K. Beyatlı İçine bazı şeyler konulan dokuma, yağlık Örnek: Sabahleyin erkenden işine gider, akşamüstü elinde dolu mendiliyle evine dönerdi. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • çekiştirmek: Uçlarından tutarak ayrı yönlere doğru çekmek. Tekrar tekrar çekerek koparmak Örnek: Bir şeye canı sıkıldığı vakit elini ensesine atar, saçının örgülerini yakalayarak çekiştirip dururdu. R. N. Güntekin Bir kimsenin kötü taraflarını uzun uzadıya Devamını Oku

 • tahkik etmek: Soruşturmak Örnek: Bu meseleyi fakültedeki mütehassıslardan tahkik etmesini rica ettim. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • tahkikat: Hilal biçiminde. Soruşturma Örnek: Tahkikatın neticesinden beni de malumattar ediniz. A. İlhan Soruşturma. Devamını Oku

 • interrogative: Soru zamiri ), (i.) sorulu, sual ifade eden Devamını Oku

 • hatırlamak: Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, anımsamak Örnek: Ben daha ona sual sormadan her şeyi hatırlamıştım. S. F. Abasıyanık Devamını Oku

 • merak: Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek Örnek: Ona bu merak nereden, nasıl, niçin, ne zaman illet olmuştur diye az kafa yormadım. H. Taner Bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma isteği Örnek: Öteden beri güzel giyinmeye, güzel konuşmaya merakım vardır. R. N. Güntekin Düşkünlük, heves. Devamını Oku

 • sormak: Birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual etmek Örnek: Hastanenin nöbetçi doktoru yok mu? diye soruyorum. R. N. Güntekin Bir işin sorumluluğu kendisinde olmak, bir işten sorumlu bulunmak. Dudakları uzatıp soluğu Devamını Oku

 • gensoru: Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakana veya bakanlardan birine, milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Anayasa Devamını Oku

 • geveze: Çok konuşan, çenesi düşük, lafçı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, lakırtı kavafı Örnek: Öyle geveze ki, ben sormadan anlatmaya başladı. H. Taner Sır saklamayan, boşboğaz Örnek: Haydi çocuklar … şu gevezenin yalanını ortaya vurmak için çıkalım. P. Safa Boşboğaz,Geveze, baltayı taşa vuran gölge oyunu tipi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar