soru eki sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte soru eki kelimesinin manası:

 1. Soru kavramı veren mı / mi eki.
 2. Soru kavramı veren mi eki : Ev mi satıldı?; Ali geldi mi, gelmedi mi?; Bu elbise senin için mi hazırlanıyor? vb.

soru eki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • soru şekli: Adlarda ve fiillerde soru kavramı veren şekil. Adlar ve fiil kiplerinisoru şekline sokmak için Türkçede mI / mU soru eki kullanılır: Zaman, aldığını geri verecek misin? Yahut o geldiği zaman ben onu tanıyacakmıyım?… Ölüm, demin kokladığım çiçek misin? Yoksa bu hengâmede bir an sarıldığım şeffaf aydınlık salkım mı? Beni şu anda beşyüz anne birden mi Devamını Oku

 • çoğul eki: Çokluk eki. (Derleme.. çokluk eki, cemi tasrif eki) Çoğul kavramı veren belirli ekler: -ler (ev-ler, ordu-lar, geldi-ler) ; -imiz (ev-imiz, ev-ler-imiz) ; -k (geldi-k; ge(-se-k) ; -iniz (geldi-n-iz) ; -uz Devamını Oku

 • olumsuzluk eki: Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçede bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi. Eylem soylu sözcüğe olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçede bu Devamını Oku

 • ilgi eki: Bağlantı kavramı veren -ki eki, aidiyet eki. Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram ad veya ad görevli sözcüğe -ki ekinin bağlanmasıyle sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve Devamını Oku

 • özgür yanıtlı soru: Açıkuçlu bırakılarak bireylerin yanıtlarını diledigince dile getirmesine olanak veren soru. bkz. açıkuçlu soru. Devamını Oku

 • soru cümlesi: Herhangi bir ögesinde soru kavramı bulunan cümle. Devamını Oku

 • belirsiz soru: Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgin bir anlamdan yoksun olduğu için yetersiz ölçümler veren soru. Devamını Oku

 • çekim eki: (Derleme. tasrif eski, işletme eki) Eylem ya daad kök veya gövdelerine kişi kavramı vermek üzere getirilen ek (bk. ad çekimi ve eylem çekimi) :1. K.T geldim (gel-di-m) 2. K.T. geldin (gel-di-n) 3. K.T. geldi (gel-di) 1. K.Ç. geldik (gel-di-k) 2. K.Ç. geldiniz (gel-di-n-iz) 3. K.Ç. geldiler (gel-di-ler) Devamını Oku

 • ön soruşturma: Yapılacak soruşturmayla ilgili olarak önceden yapılan soruşturma. Devamını Oku

 • dolaysız soru: Bilgi almak istediği konuyu, açık anlam ve içeriğini dile getirecek biçimde araştıran soru. bkz. dolaylı soru. Devamını Oku

 • soru belirteci: (Derleme.. soru zarfı) Bir eylemin anlamını soru yoluyle açıklayan belirteç: Nasıl yaptınız?; Nereden geçerek?, nereye gideceksiniz?; Niçin gittiniz?, vb. Devamını Oku

 • dolaylı soru: Bilgi almak istediği konuyu açıkça değil, çeşitli içerim ve görünüşlerini Öne sürecek biçimde örtük olarak dile getiren çıkarımcı soru. bkz. dolaysız soru. Devamını Oku

 • ilk soruşturma: Savcının istemi üzerine, sorgu yargıcınca ön soruşturmaya dayanarak açılan ve işin yeterince aydınlatılması amacı ile yapılan soruşturma evresi. Devamını Oku

 • soru adılı: (Derleme.. soru zamiri) Adların yerini soru yoluyle tutan adıl: Neyi kaybettiniz?, Ne oldu?, Kim gelecek?; Kimi aradınız?; Hangisini beğendiniz?; Kaçını aldınız?, Kaçıncısını veriyor? vb. Devamını Oku

 • yapılı soru: Bkz. dizgeli soru, kapalıuçlu soru. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar