soru işareti sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte soru işareti kelimesinin manası:

 1. Soru cümlelerinin sonuna konulan noktalama işaretinin adı (?).

soru işareti ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tırnak işareti: Bir metnin içinde başkasından aktarılan yazı veya sözlerin başına ve sonuna konulan noktalama işaretinin adı (“…”). Devamını Oku

 • ünlem işareti: Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretinin adı, ünlem (!). Devamını Oku

 • iki nokta: Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama yapılacak cümlenin sonuna konulan noktalama işareti (:). Bölme işaretinin adı. Devamını Oku

 • tek tırnak işareti: Çift tırnakta verilen bir alıntının içinde yer alan bir başka sözü belirlemek için kullanılan noktalama işaretinin adı (‘… ‘). Devamını Oku

 • yay ayraç: Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen noktalama işaretinin adı, parantez, mutariza “( )”. Devamını Oku

 • virgül: Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanılan noktalama işaretinin adı (,). Devamını Oku

 • kesme işareti: Özel adlara ve sayılara getirilen ekleri, iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini belirtmek için kullanılan noktalama işaretinin adı, kesme, kesme imi, apostrof ( ‘ ). Özel adlara, gerçek Devamını Oku

 • noktalama işareti: Noktalama işaretleri. Cümle veya yan cümledeki türlü ögeleri birbirinden ayırt etmeye yarayan işaretlerden her biri. Devamını Oku

 • çetinlik işareti: Rusçanın bir yazı işaret olup, sonuna konduğu abanığın çetin okunacağını gösterir. Devamını Oku

 • noktalı virgül: Bağımsız fakat mantık açısından birbirini bütünleyen cümleleri bağlayan noktalama işaretinin adı (;). Devamını Oku

 • ön soruşturma: Yapılacak soruşturmayla ilgili olarak önceden yapılan soruşturma. Devamını Oku

 • dolaysız soru: Bilgi almak istediği konuyu, açık anlam ve içeriğini dile getirecek biçimde araştıran soru. bkz. dolaylı soru. Devamını Oku

 • denden: Bir çizelgede alt alta gelen aynı söz veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önleyerek kolaylık sağlamak amacıyla kullanılan noktalama işaretinin adı (“). Devamını Oku

 • özgür yanıtlı soru: Açıkuçlu bırakılarak bireylerin yanıtlarını diledigince dile getirmesine olanak veren soru. bkz. açıkuçlu soru. Devamını Oku

 • soru belirteci: (Derleme.. soru zarfı) Bir eylemin anlamını soru yoluyle açıklayan belirteç: Nasıl yaptınız?; Nereden geçerek?, nereye gideceksiniz?; Niçin gittiniz?, vb. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar