soru sıfatı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte soru sıfatı kelimesinin manası:

 1. İsmi soru yoluyla belirten sıfat.
 2. Adı, soru yoluyle belirten sıfat: Hangi gün?; Hangi iş?; Ne zaman?.; Kaç kişi?; Kaçıncı sokak?; Kaçar elma? vb.

soru sıfatı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • belirtme sıfatı: Bir ismi gösterme, soru, sayı veya belirsizlik bakımlarından belirten sıfat: Bu (kapı.) Birinci (dönem.) Kaç (öğrenci?) Hangi (ev?) Üç (çocuk) gibi. (Derleme., tayin sıfatı) Bir adı, gösterme, soru veya belgisizlik Devamını Oku

 • sayı sıfatı: İsmi sayı kavramı bakımından belirten sıfat. (Derleme.. sayı isimleri) Adı, sayı kavramı bakımından belirten sözcük: Beşinci sokak, beşer elma, yarımşar yumurta vb. Devamını Oku

 • gösterme sıfatı: Bir cismi gösterme yoluyla belirten sıfat, işaret sıfatı: Bu kitap, şu adam, o çocuk gibi. Bir adı, gösterme yoluyle belirten sıfat: Bu kitap, şu adam, o çocuk vb. Devamını Oku

 • geniş zaman sıfat fiili: Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten sıfat-fiil. Türkçede bu biçim -ir, -er, -mez ekleriyle kurulur: Gelir (varidat), gider (masraf), güler yüz, bitmez iş, dinmez ağrı, görünmez kaza gibi. Devamını Oku

 • soru belirteci: (Derleme.. soru zarfı) Bir eylemin anlamını soru yoluyle açıklayan belirteç: Nasıl yaptınız?; Nereden geçerek?, nereye gideceksiniz?; Niçin gittiniz?, vb. Devamını Oku

 • sıfat: Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği Örnek: Başvezir sıfatıyla hükûmet işlerini idare eder. R. H. Karay Bir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad. Devamını Oku

 • soru adılı: (Derleme.. soru zamiri) Adların yerini soru yoluyle tutan adıl: Neyi kaybettiniz?, Ne oldu?, Kim gelecek?; Kimi aradınız?; Hangisini beğendiniz?; Kaçını aldınız?, Kaçıncısını veriyor? vb. Devamını Oku

 • soru şekli: Adlarda ve fiillerde soru kavramı veren şekil. Adlar ve fiil kiplerinisoru şekline sokmak için Türkçede mI / mU soru eki kullanılır: Zaman, aldığını geri verecek misin? Yahut o geldiği zaman ben onu tanıyacakmıyım?… Ölüm, demin kokladığım çiçek misin? Yoksa bu hengâmede bir an sarıldığım şeffaf aydınlık salkım mı? Beni şu anda beşyüz anne birden mi Devamını Oku

 • soru zamiri: İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamir. Devamını Oku

 • soru zamiri: İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamir. Devamını Oku

 • üleştirme sıfatı: Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede bu kavram -ar, -er, -şer ekiyle sağlanır: Otuzar kitap. Birer elma. İkişer kalem. Altışar lira gibi. (Derleme.. tevzii sayı sıfatı) Paylaştırma kavramı veren sıfat. Türkçede Devamını Oku

 • yapısız soru: Bk. açıkuçlu soru. Devamını Oku

 • belirsizlik sıfatı: İsimleri yaklaşık, kabataslak belirten sıfat, belgisiz sıfat: bazı, birkaç, her, birtakım, filan vb. Kişileri, nesneleri ve diğer kavramları karşılayan adları; sayı, miktar vb. bakımlardan kabataslak gösteren sıfat: Bir akşam birkaç Devamını Oku

 • sözlü soru önergesi: Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözlü olarak cevaplandırılması istenen soru. Devamını Oku

 • türemiş sıfat: Yapım ekiyle türetilmiş sıfat: akıl-lı (çocuk), sarı-şın (kız) gibi. (Derleme., türeme sıfat) Yapım ekiyle kurulmuş sıfat: Akıllı çocuk, sarışın kız, bencil adam, askerce selâm, üçer elma, beşinci sınıf, kaçar kişi, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar