sosyal demokrasi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sosyal demokrasi kelimesinin manası:

 1. Sosyal alanda emekçi toplum kesimlerinin çıkarlarının korunması ve üretimi artırmak yanında hakça bölüşümü de ön planda tutan sosyal ve siyasi akım.

sosyal demokrasi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sosyal adalet: Toplumun değişik kesimlerinde hayat standardı, gelir düzeyi vb. birtakım ölçülerin fırsat eşitliği çerçevesinde dikkate alınmasıyla sosyal alanda sağlanan denge durumu Örnek: Anayasamız sosyal devlet, sosyal adalet temel ilkelerine dayanıyor. N. Cumalı Devamını Oku

 • sosyal bilimler: Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı. Bk. toplum bilimleri. Devamını Oku

 • sosyal bilimler: Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı. Bk. toplum bilimleri. Devamını Oku

 • azami sosyal fayda teorisi: Devlet harcamalarının sınırını tayin etmek ve kamu ekonomisi ile piyasa ekonomisi arasında kaynakların dağılımını sağlayacak kriterler belirlemek için ortaya atılan teorileridir. Azami Sosyal Fayda Teorisi, devlet ile fert çıkarlarının birbiri ile çatıştığı varsayımından hareket etmekte, bu itibarla devletin ne gibi faaliyetler yapması gerektiğine bizzat kendisinin karar vermesi gerekliliğini savunmaktadır. Ancak devlete bu kararında rehberlik edecek Devamını Oku

 • sosyal yapı: İçinde sosyal ilişkilerin, sosyal olayların meydana geldiği, sosyal grupların ve kurumların yer aldığı toplumun şekil ve çerçevesiyle ilgili dış görünüşe sahip olan bir sosyal varlık, toplumsal yapı. Devamını Oku

 • sosyal güvenlik: Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma. Bk. toplumsal güvenlik Devamını Oku

 • sosyal statü: Bir sosyal pozisyonunun diğer sosyal pozisyona göre işgal ettiği durum. Devamını Oku

 • sosyal antropolojik: Sosyal antropoloji ile ilgili. Devamını Oku

 • sosyal faaliyet: Sosyal konulu etkinlik. Devamını Oku

 • sosyal psikolojik: Sosyal psikoloji ile ilgili. Devamını Oku

 • sosyal bünye: Sosyal yapı. Devamını Oku

 • ekonomik ve sosyal komite: Bk. İktisadi ve Sosyal Komite Devamını Oku

 • sosyal oluşum: Zaman içinde insanların oluşturduğu toplumla ilgili sosyal değişim. Devamını Oku

 • sosyal psikoloji: Toplumun insan davranışlarına etkisini konu edinen bilim dalı. Bk. toplum ruhbilimi Devamını Oku

 • iktisadi ve sosyal komite: Üye ülkelerin işveren, sendika ve çeşitli sosyal grup temsilcilerinin oluşturduğu AB danışma organı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar