sosyolog sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sosyolog kelimesinin manası:

 1. Toplum bilimci.

sosyolog ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • içtimaiyatçı: Toplum bilimci. Devamını Oku

 • göçebe toplum: Göçebelerin yaşadığı toplum. İbn-I Haldun’un adlandırdığı iki toplum biçiminden biri olan bedevi toplum. krş. yerleşik toplum Devamını Oku

 • hematolog: Kan bilimci. Kan hastalıkları uzmanı. Devamını Oku

 • rostowgil büyüme aşamaları: Geleneksel toplum, kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum, kalkışa geçme aşamasındaki toplum, olgunlaşma aşamasındaki toplum ve yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum biçiminde Rostow tarafından gruplandırılan iktisadi büyüme aşamaları. Devamını Oku

 • pedolog: Çocuk bilimci. Toprak bilimci. Devamını Oku

 • toplu bencillik: Bir toplum ya da toplumsal küme üyelerinin kendi ortak çıkarlarını başka toplum ya da toplumsal kümelerinkinden üstün sayması, başka toplum ya da kümeden olanlara karşı onların üstüymüş gibi davranması. Devamını Oku

 • sosyal bilimler: Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı. Bk. toplum bilimleri. Devamını Oku

 • sosyal bilimler: Toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adı. Bk. toplum bilimleri. Devamını Oku

 • köleci sistem: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist Devamını Oku

 • bitnik: Genel davranışları ve hırpani giysileri ile toplum hayatından kopma eğilimi gösteren ve toplum dışında bir yaşantısı olan genç. Devamını Oku

 • civilized society: GelişŸmişŸ toplum, medeni toplum, yönetimin kesin kabul edilmişŸ yöntemlerine riayet eden demografik grup Devamını Oku

 • admass: Reklamlardan etkilenen toplum, reklam meraklısı toplum Devamını Oku

 • homerik: Zimmermann’ın Yunan ozanı Homeros’un yapıtlarından saptayarak gruplandırdığı üç toplum tipinden biri olan göçebe toplum. krş. Aristofanik, Hesiodik Devamını Oku

 • toplum bilimleri: Tarih, ekonomi, toplumbilim ve ruh-bilim gibi toplum içindeki küme etkinliklerini, insan ilişkilerini ve toplum yaşayışını inceleyen bilimlere verilen genel ad. Devamını Oku

 • hesiodik: Zimmermann’ın Yunan ozanı Hesiodos’ un yapıtlarından saptayarak gruplandırdığı üç toplum tipinden biri olan kırsal toplum. krş. Aristofanik, Homerik Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar