Spearman sıra korelasyon kat sayısı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Spearman sıra korelasyon kat sayısı kelimesinin manası:

 1. Değişkenlerin dağılımlarının normal dağılmadığı veya örnek büyüklüğünün az olduğu veya dağılımının kestirilemediği durumlarda kullanılan parametrik olmayan bir ilişki ölçüsü.

Spearman sıra korelasyon kat sayısı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Pearson korelasyon kat sayısı: Birlikte normal dağılım gösteren ve nicel sayılarla belirtilen iki sürekli tesadüfi değişken arasındaki doğrusal bağıntının ifadesi. Devamını Oku

 • uygunluk katsayısı: Değişken sayısının ikiden çok olduğu durumlarda değişkenlerin sırasal büyüklükleri arasındaki ilişkiyi açıklayan katsayı. Devamını Oku

 • korelasyon kat sayısı: Her ikisi de nicel olan herhangi bir x tesadüfi değişkeniyle y tesadüfi değişkeni arasındaki bağıntının yönünü ve derecesini gösteren bir ölçü, r. Devamını Oku

 • parametrik olmayan yöntemler: Nicel ve nitel değerlerin ölçümsel, sayısal yargılamalarında kullanılan, parametrik testlerden yararlanılamayan veya bir parametrik değer göz önüne alınmaksızın varsayımların kurularak test edilmek istenmesinde yararlanılan testler. Devamını Oku

 • belirlilik kat sayısı: Bağımlı değişkendeki değişimin yüzde ne kadarının bağımsız değişken veya değişkenler tarafından açıklanabildiğini gösteren, regresyon çözümlemesinde kullanılan, korelasyon kat sayısının karesi, tanımlayıcılık kat sayısı, R2. Devamını Oku

 • aritmi: Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik. Dizem düzensizliği Devamını Oku

 • sıra: Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi Örnek: Şehir esnafı şekercisinden tutun da, berberine kadar iki sıra durup kendisini alkışladılar. S. F. Abasıyanık Bu biçimdeki topluluğun durumu. Belirli bir düzene Devamını Oku

 • sıra sayı sıfatı: Bir şeyin diziliş veya aşamadaki sırasını bildiren sıfat. Sayı adlarından + (I)ncI / +(U)ncU ekiyle kurulan ve sıra kavramı bildiren sıfat: Birinci gün, üçüncü yıl, sekizinci kat, ikinci dönem, beşinci Devamını Oku

 • termal düzenleme ısısı: Konfor ısısının olduğu bir bölgede çevre ısısının düştüğü durumlarda, vücut ısısının korunması için harcanan ek ısı enerjisi. Devamını Oku

 • sıra bağıntı katsayısı: Gözlem değerlerinin iki değişkene göre sıra düzenine sokulduğu durumlarda bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptayan ve her gözlemin iki değişkene göre taşıdığı sıra sayıları arasındaki ayrıma dayanarak elde edilen (-1’le +1 arasında değişen) değer. bkz. bağıntı katsayısı. Devamını Oku

 • sıralama: Sıralamak işi. Ve televizyonda kullanılan çeşitli gereçlerin (film, mıknatıslı kuşak, mıknatıslı görüntü kuşağı, resim, saydam resim, vb.) istenildiğinde kolayca bulunabilecek biçimde düzenlenmesi. Devamını Oku

 • sınır sıral sayısı: Başka bir sıral sayının ardılı olmayan, başka bir deyişle KU {K} biçiminde olmayan sıral sayı. || Örn. Boş küme olarak tanımlanan 0 sayısı sonlu birsınır sıral sayısı, doğal sayılar kümesi olarak tanımlanan (…) sayısı sonsuz birsınır sıral sayısıdır. Devamını Oku

 • önemlilik testi: Tek, iki veya ikiden fazla grupta ortalama, ortanca veya oran gibi parametrelere ilişkin çeşitli kıyaslamalarda bulunan ve bir istatistikle parametre, parametreyle parametre veya parametreler arasındaki farkların anlamlı olup olmadığını sınayan parametrik veya parametrik olmayan testler, anlamlılık testi. Devamını Oku

 • anormal: Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal olmayan. Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli. Devamını Oku

 • evrendeğersiz sayımbilim: İncelenen ayrıtın evrendeğerinin ve evrendeki dağılımının bilinmediği ya da hesaba katılmadığı durumlarda çıkarım ya da kestirimlerde bulunmaya elveren işlemlerden oluşan sayımbilim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar