sperm motility percentage sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sperm motility percentage kelimesinin manası:

 1. Spermatozoon motilite oranı

sperm motility percentage ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • motility: Motilite Devamını Oku

 • percentage: Yüzde yüzdelik, yüzde hesabına göre oran Kısım, nispet Devamını Oku

 • sperm hücresi: Testiste seminifer tübüllerde spermatogonium’lardan spermatogenezis sonucu gelişen ovumu dölleme gücüne sahip, baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşan erkek cinsiyet hücresi, spermatozoon, spermiyum, sperm, spermatozoa. Devamını Oku

 • tropensilin bromür: Sindirim sisteminin motilite ve tonusunu azaltan kuvarterner amin türevi parasempatolitik bir ilaç. Devamını Oku

 • spermatozoid: Spermatozoon Devamını Oku

 • doğal artış oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). Devamını Oku

 • spermatozoon yoğunluğu: Birim hacim sperma içerisinde bulunan spermatozoon sayısı. Devamını Oku

 • beklenen getiri oranı: Girişimcinin yatırımdan belli bir dönem sonra elde edeceğini umduğu getiri oranı. Piyasa faiz oranı ile yatırım yapılacak menkul değerin risk oranı karşılaştırması sonucu varılan kârlılık öngörüsü. Devamını Oku

 • erkek eşey organı: Erkek eşey hücresi (spermatozoon) meydana getiren üreme organı. Testis. Devamını Oku

 • kırılma indisi: Bk. kırılma göstergesi Optik özellikleri ayrı iki ortamda ışık hızlarının birbirine oranı.kırılma indisi, iki ortamı ayıran yüzeyi geçen bir ışık ışınının gelme ve kırılma açılarının sinüslerinin oranına eşittir. Devamını Oku

 • pearson çarpıklık ölçüsü: Aşağıdaki biçimde verilen çarpıklık ölçüsü : (ortalama-ortanca) /ölçünlü sapma. Pearson türü dağılımlar için (…) ilk iki beklem oranı olmak üzere, bu çarpıklık ölçüsü, (…) oranı ile verilir ay.bk. beklem oranı. Devamını Oku

 • fisher denklemi: Nominal faiz oranının reel faiz oranıyla beklenen enflasyon oranının toplamına eşit olduğunu gösteren ve Irving Fisher tarafından türetilen denklem. Devamını Oku

 • bağıl bolluk: Bir topluluk içinde istenilen tek bir çeşidin bolluğunun bütün niceliğe oranı. “Salt bolluk” için verilen örnekte, göktaşında demirin bolluk oranı 50/550, yıldız tayfında metal çizgilerinin bolluk oranı 25/180 dir. Bir bölgede 120 yıldızın parlaklığı ölçülmüş, 8 ve 9. uncu kadirler arasında 35 yıl sayılmışsa, bu aralık için yıldız bolluğu 35, bolluk oranı 35/120 dir. Ay Devamını Oku

 • dış merkezlik: Bir elips ve hiperbolde, odaklar arasındaki uzaklığın büyük eksen uzunluğu ile olan oranı. Bir konik üzerindeki noktaların odağa ve doğrultmana uzaklıkları oranı. Elips ve hiperbolde bu oran, odaklar uzaklığının büyük Devamını Oku

 • etken koruma oranı: İşlenmiş dışalım malı üzerindeki nominal tarife oranının yanı sıra, dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranını da dikkate alarak yerli mala sağlanan gerçek koruma düzeyini gösteren oran. İşlenmiş mal değeri içindeki dışalım girdi oranı ne kadar azsa ve dışalım girdileri üzerindeki nominal tarife oranı ne kadar düşükse etken koruma o kadar büyük olur. krş. nominal koruma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar