spermatozoid sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte spermatozoid kelimesinin manası:

 1. Spermatozoon

spermatozoid ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sperm motility percentage: Spermatozoon motilite oranı Devamını Oku

 • spermatozoon yoğunluğu: Birim hacim sperma içerisinde bulunan spermatozoon sayısı. Devamını Oku

 • erkek eşey organı: Erkek eşey hücresi (spermatozoon) meydana getiren üreme organı. Testis. Devamını Oku

 • konteyner: Çeşitli eşyaları taşımak için uluslararası standartlara göre yapılmış büyük sandık. İçerisine sıvı azot konan ve taşınan, çift duvarlı, dar ağızlı, spermatozoon, ovum, canlı hücre ve dokuları saklamaya yarayan çelik kap. Devamını Oku

 • akrozom kesecikleri: Spermatozoon başının ön kısmında plazma zarı ile dış akrozomal zarın erimesi sonucu meydana gelen, zona pellusidanın delinip geçilmesine yardımcı olan enzimlerle dolu iri kesecikler. Devamını Oku

 • sperma: Meni. Bir başı, bir gövdesi, hareket etmeye yarayan kuyruğu olan, yumurtadan çok küçük erkek eşeylik hücresi. Devamını Oku

 • sperm hücresi: Testiste seminifer tübüllerde spermatogonium’lardan spermatogenezis sonucu gelişen ovumu dölleme gücüne sahip, baş, orta kısım ve kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşan erkek cinsiyet hücresi, spermatozoon, spermiyum, sperm, spermatozoa. Devamını Oku

 • akrozom reaksiyonu: Spermatozoon oosite ulaştığında zona pellusidayı delerek geçebilmesi için başının ön kısmında plazma zarı ile dış akrosomal zarın erimesiyle içerisi enzimlerle dolu iri keseciklerin meydana gelmesi, bunların içeriğini boşaltması sonucu zona pellusidanın geçilmesi esnasında sperm başının apeksi etrafında akrozom başlığının tamamen kaybolması ve ön yüzünde yalnız iç akrozomal zarın kalması ile belirgin olaylar ve değişiklikler. Devamını Oku

 • prostat kisti: Köpeklerde doğuştan veya hiperplazi, neoplazi ve yangı gibi kazanılmış nedenlerle oluşan tek veya çok sayıda, 7-20 cm çapında hemen her zaman steril, irin, idrar ve spermatozoon içermeyen kese. Prostat hipertrofisinden kaynaklanan kistler, retension kistleri, paraprostatik kistler ve yassı hücreli metaplaziyle ilişkili kistler olmak üzere dört bölümde incelenir. Devamını Oku

 • eş olmayan gamet: (Yun. anisos: eş olmayan; gametes: koca) Farklı yapı ve büyüklükte olan ve birleşen iki eşey hücresinden (yumurta ve spermatozoon) her biri. Anizogamet. Farklı biçim, büyüklük ve yapıda olan ve birleşebilen Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar