spermatozoon morfolojisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte spermatozoon morfolojisi kelimesinin manası:

 1. Spermatozoonların yapı ve biçim özelliklerini inceleyen bilim dalı.

spermatozoon morfolojisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • spermatozoon morfolojisi: Spermatozoonların yapı ve biçim özelliklerini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • hücre bilimi: Biyolojinin, hücrenin yapısı, görevi, çoğalması ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji. (Yun. kytos: hücre; logos: bilim) Hücrenin yapı, görev, çoğalma gibi özelliklerini inceleyen biyolojinin bir dalı. Sitoloji, hücre biyolojisi. Devamını Oku

 • antropoloji: İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi. (Yun. anthropos: insan; logos: bilim) İnsanın yeryüzüne gelmesinden bugüne kadar gelişmesini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • spermatozoon motilitesi: Spermatozoonların ileriye doğru hareket edebilme yeteneği, hareket gücü, sperma örneklerinde kendi güçleriyle ileriye doğru hareket edebilen spermatozoonların oranı. Devamını Oku

 • genel dil bilimi: Dilin yapısını, gelişme ve değişmesini karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı. Dünyadaki dilleri bir bütün olarak ele alıp, bunların ortak özelliklerini, işleyiş ve gelişme şartlarını inceleyen; dil denen varlığı bütün yönleriyle Devamını Oku

 • farmakoloji: İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı. İlaç bilimi Devamını Oku

 • farmakoloji: İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı. İlaç bilimi Devamını Oku

 • mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. Devamını Oku

 • yerfiziği: Yerin fiziksel özelliklerini inceleyen bilim. Devamını Oku

 • hidrobiyoloji: Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı. Bu bilimle ilgili. Devamını Oku

 • toprakbilim: Toprağı inceleyen, oluşum koşullarını, özelliklerini ve türlerini araştırıp saptayan bilim dalı. Devamını Oku

 • odun bilimi: Odunun yapısını, fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim dalı, ksiloloji. Devamını Oku

 • deyiş bilim: Deyişi (biçemi), bireyin anlatım özelliklerini dilbilimsel ilkelerle inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • toprak bilimi: Toprakların fiziksel, kimyasal, biyolojik vb. özelliklerini inceleyen bilim, pedoloji. Devamını Oku

 • yerdoğabilimi: Yerin, uçunyuvarını ve yeryuvarını da içine alarak, doğabilimsel özelliklerini inceleyen bilim dalı. Yerin, uçunyuvarını ve yeryuvarını da içine alarak, doğabilimsel özelliklerini inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar