sporoblast sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sporoblast kelimesinin manası:

 1. Ookist içerisinde bulunan ve sporokiste farklılaşan hücre kitlesi.
 2. Coccidia sporokistleri veya Microsporidia sporlarının oluşumundan önceki evre.
 3. Olgunlaşmamış koksidiya sporokisti.
 4. Pansporoblastik zar içerisinde bulunan spor oluşturan hücre kitlesi.

sporoblast ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sporokist: Reprodüktif hücreler veya sporlar içeren herhangi bir kist, kese veya zar. Digenetik trematodların yaşam sikluslarında mirasidyumları metamorfoz dönemlerinde üretilen ve redilerin oluştuğu germinal kese benzeri evre Devamını Oku

 • ookist artığı: Ookist içerisinde bulunan ancak sporokist içerisinde bulunmayan biçimsiz kitle. Devamını Oku

 • Piroplasmia: Apicomplexa alt şubesinde, Sporozoea sınıfında bulunan yuvarlak, çubuk, armut biçiminde veya ameböyit yapılı, konoid, ookist, spor, pseudokist, kamçı ve genellikle subpellikuler mikrotüpleri bulunmayan, ancak polar halka ve roptrileri bulunan, bükülme ve kayma hareketleri gösteren, belirli türlerin seksüel evrelerinde strahlen adı verilen büyük aksopodyum benzeri organellere sahip, alyuvarlar ve diğer kan hücreleri içerisinde parazitlenen, meregoni evresi Devamını Oku

 • anizospor: (Yun. an: …sız; isos: eşit; sporos: tohum) Eşey ve şekil olarak birbirinden farklı olan sporlar. Morfolojik ve cinsiyet bakımından birbirinden farklı olan spor. Devamını Oku

 • bacillus: Toprak ve havada bulunan, yiyecek bozulmalarında da rol oynayan çubuk şeklinde, spor taşıyan, kapsül oluşturan, bazılarında kamçı bulunan gram pozitif bir bakteri cinsi. Gram pozitif (bazı türleri değişken), çoğu türü Devamını Oku

 • üçüncül folikül: Etrafı korona radiatayla çevrili kumulus ooforus içinde oosit bulunan, dış yüzeyi teka eksterna, iç yüzeyi teka interna tarafından kuşatılmış, folikülogeneziste ikincil folikülden sonraki Graaf folikülü oluşumundan bir önceki evre, antral folikül, tersiyer folikül. Devamını Oku

 • heterospor: (Yun. heteros: diğer; sporos: tohum) Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve eşey bakımından farklı sporlar. Biçim, büyüklük, bazen de fonksiyon bakımından biri diğerinden farklı olan sporlar. Devamını Oku

 • Sporozoea: Apicomplexa şubesinde bulunan, bulunduğunda tam anlamıyla bir koni oluşturan konoide sahip, yaşam sikluslarında hem seksüel hem de aseksüel evreleri bulunan, sporogoni sonucunda oluşan ookistlerinde genellikle enfektif sporozoitler bulunan, kimi gruplarının mikrogametlerinde kamçısı bulunan, yalancı ayak bulunduğu durumda yalnızca beslenme amacıyla kullanılan, hareketi kıvrılma, sürünme veya vücut yüzeyinde bulunan uzunlamasına sırtların dalgalanması yoluyla sağlayan Gregarinia, Coccidia Devamını Oku

 • Trypanosomatina: Zoomastigophorea sınıfında, Kinetoplastida takımında bulunan, konakların kan, lenf ve dokularında yaşayan, yaprak biçimli veya yuvarlak bir vücuda sahip, serbest veya dalgalı zar oluşturan tek bir kamçısı bulunan, nispeten küçük ve kompakt bir kinetoplasta sahip, kan kamçılılarını içeren paraziter protozoa alt takımı. Tripanosomatidler yaşam sikluslarında amastigot, şanomastigot, epimastigot, opistomastigot, promastigot, tripomastigot gibi birbirinden farklı evrelere sahiptirler. Devamını Oku

 • endospor: (Yun. endon: içinde; sporos:spor) Ana bitki üzerinde sporangiyum denilen spor keselerinin iç kısmında meydana gelen sporlar. Bakteri hücresi içinde yerleşmiş ısıya dirençli spor. Devamını Oku

 • protoskoleks: Taeniid sestodların metasestodlarından, sönurus ve hidatit kist içerisinde tomurcuklanarak oluşan genç skoleks. Echinococcus türlerinde ara konakta bulunan hidatit veya alveoler kistler içerisinde aseksüel tomurcuklanma sonucunda oluşan küre biçimindeki larval evre. Devamını Oku

 • Myxobolus cyprinia: Oval veya elips biçiminde, ön kısmında iki polar kapsülü bulunan, iodinophilous vakuolü bulunan ve spor oluşturan bir protozoon. Devamını Oku

 • germinal merkez: Dalak, lenf yumrusu veya mukozal lenfoid dokularda bir lenfoid folikül içerisinde açık olarak boyanan, T hücre bağımlı sıvısal bağışık cevap sırasında oluşan, B hücre çekim olgunlaşmasının olduğu bölge. Lenf düğümü Devamını Oku

 • manipülasyon: İnsanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme. Seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme. Devamını Oku

 • spor kesesi: Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese. Sporlu bitkiler ve bazı mantarlardaki içinde sporların oluştuğu kesecik, sporanjiyum, spor torbası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar