sporocyst sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sporocyst kelimesinin manası:

 1. Sporokist, sporlar içeren kapsül (belli asalak böceklerin gelişŸim aşŸamalarından biri); spor kesesi (Botanik)

sporocyst ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sporocyst residium: Sporokist artığı Devamını Oku

 • sporocystic: Sporokist (sporlar içeren kapsül) ile ilgili (Zooloji, Botanik) Devamını Oku

 • thecal: Kese; spor kesesi (Botanik) Devamını Oku

 • heterospor: (Yun. heteros: diğer; sporos: tohum) Mikrospor ve makrospor gibi morfolojik ve eşey bakımından farklı sporlar. Biçim, büyüklük, bazen de fonksiyon bakımından biri diğerinden farklı olan sporlar. Devamını Oku

 • endospor: (Yun. endon: içinde; sporos:spor) Ana bitki üzerinde sporangiyum denilen spor keselerinin iç kısmında meydana gelen sporlar. Bakteri hücresi içinde yerleşmiş ısıya dirençli spor. Devamını Oku

 • kokon: Düz kanatlılarda (Orthoptera) içine yumurtaların bırakıldığı süngerimsi yapı. Baklagillerde (Leguminosae) içinde tohumların bulunduğu zarf. Devamını Oku

 • timpanum: Orta kulağı oluşturan davul şeklindeki boşluk. Böceklerin işitme organı; timpanal organ. Devamını Oku

 • klestokarpus: (Yun. kleistos: kapalı; karpos: meyve) Yosunlarda (Bryophyta) açılmayan kapsüllerde, kapsül duvarlarının kırılması ya da kapsülün kırılmasıyla sporların serbest kaldığı kapalı yapılar. Devamını Oku

 • ascocarp: Ascocarp, asci veren meyve, spor kesesi ürünü veren meyve (Botanik) Devamını Oku

 • evre: Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz. Sabnamlı bir olayın yinelenimleri boyunca, içinde bulunduğu aşamaları niteleyen açısal nicelik. Devamını Oku

 • spor kesesi: Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese. Sporlu bitkiler ve bazı mantarlardaki içinde sporların oluştuğu kesecik, sporanjiyum, spor torbası. Devamını Oku

 • parazit: Asalak. Radyo, televizyon, telsiz vb. aygıtların yayınına karışan yabancı ses veya cızırtı. Devamını Oku

 • haşhaş: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi (Papaver somniferum). Kapsülünden afyon elde edilen bitki. Devamını Oku

 • timom: Timüsün epitelinden gelişen, değişen derecelerde lenfoid infiltrasyon içeren, iyi kapsüllenen, genellikle nodüler ve Sanen ırkı keçiler dışında seyrek görülen bir çeşit tümör. Devamını Oku

 • timom: Timüsün epitelinden gelişen, değişen derecelerde lenfoid infiltrasyon içeren, iyi kapsüllenen, genellikle nodüler ve Sanen ırkı keçiler dışında seyrek görülen bir çeşit tümör. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar