stagnant anoksi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte stagnant anoksi kelimesinin manası:

 1. Dolaşım anoksisi.

stagnant anoksi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sirkülatör anoksi: Dolaşım anoksisi. Devamını Oku

 • sirkülatör anoksi: Dolaşım anoksisi. Devamını Oku

 • durgunluk anoksisi: Dolaşım anoksisi. Devamını Oku

 • circulation anoxia: Dolaşım anoksisi Devamını Oku

 • kink: Büküm Lâtince beş anlamına gelen ön ek. Devamını Oku

 • retention anoxia: Durgunluk anoksisi Devamını Oku

 • dolaşım: Dolaşma işi. Para ve para yerine geçen bono, senet vb. geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik. Devamını Oku

 • wandered aimlessly: Amaçsızca dolaşŸtı, hedefsiz ve amaçsız bir şŸekilde dolaşŸtı, bir şŸey yapmadan dolaşŸtı, bir şŸey yapmadı Devamını Oku

 • dolaşık: Karışık (saç, ip vb.) Örnek: Bir buğday benizli zülfü dolaşık / Gitme diye beni yolda eğler var. Karacaoğlan Dolaşarak giden (yol) Örnek: Tozlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce taban tepmiş. A. Haşim Kolay çözülmeyecek veya içinden çıkılmayacak derecede karışık Örnek: Birtakım dolaşık işleri yüzünden istifasını verip çekildi. Y. K. Karaosmanoğlu Amacını doğrudan doğruya değil de, dolayısıyla sezdiren Örnek: Dolaşık ve tutuk bir dille, yarı anlaşılır yarı Devamını Oku

 • roam: Gezinmek, dolaşmak, amaçsız gezinmek Dolaşmak, gezmek Devamını Oku

 • büyük kan dolaşımı: Kalbin sürekli kasılıp gevşemesiyle kan ve lenfin vücudun büyük bölümünü dolaşması. Besinleri dokulara taşımak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak amacıyla kuşlarda ve memelilerde, sol kulakçıktan, sol karıncığa geçen kanın oradan Devamını Oku

 • rove: Gezinmek, başıboş dolaşmak, göz gezdirmek, gezmek, dolaşmak, iplik bükmek, yün taramak Avare dolaşmak Devamını Oku

 • velocity circulation: DolaşŸIm hızı, paranın tedavüldeki dolaşŸım sürati, bir ekonomide paranın el değŸişŸtirmesi hızını belirlemek amacıyla kullanılan gayrisafi millî hasıla ile paranın dolaşŸımı arasındaki ilişŸki (Ekonomi) Devamını Oku

 • velocity of circulation: DolaşŸIm hızı, paranın tedavüldeki dolaşŸım sürati, bir ekonomide paranın el değŸişŸtirmesi hızını belirlemek amacıyla kullanılan gayrisafi millî hasıla ile paranın dolaşŸımı arasındaki ilişŸki (Ekonomi) Devamını Oku

 • wander: Dolaşmak, gezinmek Yolu şaşırarak dolanıp durmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar