statistical hypothesis sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte statistical hypothesis kelimesinin manası:

 1. İstatistiksel önsav

statistical hypothesis ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dönüşül bölge büyüklüğü: (İstatistiksel sınamalar) İstatistiksel bir önsav sınamasında dönüşül bölgenin olasılıksal ölçüsü, ay. bk. a (alfa) yanılgısı. Devamını Oku

 • sınama gücü: (İstatistiksel sınamalar) Sınanan önsav yanlış olduğunda bu önsavı geri çevirme olasılığı, ß, ikinci tür yanılgı ise, sınamanın gücü, 1- ß olur. En küçük ß için, güç en büyüktür. Devamını Oku

 • yanlı sınama: (İstatistiksel sınamalar) Karşıt önsav doğru olduğunda, yokluk önsavını geri çevirme olasılığının, yokluk önsavı doğru olduğu zaman geri çevirme olasılığından (birinci tür yanılgıdan) daha küçük olduğu sınama. Devamını Oku

 • anlamlılık sınaması: (İstatistiksel sınamalar) Bir sıfır önsavında öne sürülen savın anlamlılığını araştıran sınama. Devamını Oku

 • neyman pearson savı: İstatistiksel bir önsavı sınamada, a ve ß yanılgılarına dayalı kanıtsav. Devamını Oku

 • benimseme bölgesi: (İstatistiksel sınamalar) Örneklem uzayında, önsavın benimsendiği bölge. Devamını Oku

 • en uygun sınama: (İstatistiksel sınamalar) Bir önsav sınamasında, gücü en büyük olan sınama. Devamını Oku

 • en uygun sınama: (İstatistiksel sınamalar) Bir önsav sınamasında, gücü en büyük olan sınama. Devamını Oku

 • anlamlılık düzeyi: (İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavını geri çevirmek için seçilen olasılık. Devamını Oku

 • b türü bölge: (İstatistiksel sınamalar) Tek evrenedeğer içeren birleşik bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge. Devamını Oku

 • önsav sınaması: (İstatistiksel sınamalar) Bir önsavı geri çevirip çevirmeme için verilen kural da yöntem. Devamını Oku

 • istatistiksel önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir olasılıksal dağılımın biçimine ya da değiştirgesine ilişkin varsayım, anlamdaş önsav. Devamını Oku

 • birleşik önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir olasılık işlevinin tüm evrendeğerlerinin özelleştirilmediği önsav. Devamını Oku

 • doğrusal önsav: (İstatistiksel sınamalar) Bir dağılımın evrendeğerlerinin doğrusal işlevi olarak belirtilebilen istatistiksel önsav. Devamını Oku

 • dönüşül bölge: (İstatistiksel sınamalar) Bir önsav sınamasında, sıfır ön savının geri çevrildiği bölge. İkinci tür yanılgıları en küçük yapandönüşül bölge en iyidönüşül bölge olarak adlandırılır, anlamdaş geri çevirme bölgesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar