sterospesifik polimerleşme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sterospesifik polimerleşme kelimesinin manası:

 1. Polimer zincirinde izotaktik veya sindiotaktik yapının belirmesine yol açan polimerleşme.

sterospesifik polimerleşme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • polimerleşme: Polimerleşmek işi veya durumu. Monomer adı verilen küçük moleküllerin birbirine bağlanması sonucu katılma ve kondenzasyonla polimer adı verilen çok büyük moleküllerin oluşması. Devamını Oku

 • polimerleşmek: Benzer veya farklı birçok küçük molekül “polimer” denilen büyük moleküller biçiminde birleşmek. Devamını Oku

 • yönlenme: Polimer zincirine bağlanan fonksiyonel grupların veya atom sıralarının , birbirini izleyen birimlerin gelişigüzel bağlanması ataktik, aynı konfigürasyonda bulunmak üzere bağlanması isotaktik, ters konfigürasyonda bulunmak üzere bağlanması sindiotaktik polimer yapısını oluşturduğu, düzenlenmeleri. Devamını Oku

 • polimerleştirilme: Polimerleştirilmek işi. Devamını Oku

 • polimerleştirilmek: Bir madde polimer durumuna dönüşmek. Devamını Oku

 • polimerleştirmek: Bir maddeyi polimer durumuna dönüştürmek. Devamını Oku

 • polietilen: Etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde edilen, dayanıklı, parlak, birçok kimyasal madde etkisiyle bozulmayan saydam katı. Sıvı etilenin yüksek sıcaklıklarda yüksek veya alçak basınç altında polimerleşmesiyle oluşan polimer. Devamını Oku

 • polimerleşme derecesi: Bir plastiğin makromolekülünü hazırlamak için gerekli olan molekül sayısı. Devamını Oku

 • kopolimerleşme: Doymamış birleşikler karışımının büyük moleküller vererek polimerleşmesi. Devamını Oku

 • glikan: Tek tip ya da farklı tip monosakkaritlerin glikozit bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan polimer; homopolisakkarit (homoglikan), heteropolisakkarit (heteroglikan). Tek tip veya farklı tip monosakkaritlerin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış Devamını Oku

 • doymamış yağ asidi: Karbon zincirinde bir ya da birden çok çift bağ bulunan yağ asidi. Ansatüre. Karbon zincirinde bir veya daha fazla yerde iki karbon atomu arasında çift bağ bulunan, oda sıcaklığında sıvı Devamını Oku

 • polymerize: [polymerize (Amer.) ] polimerleştirmek, polimerleşmek, polimere dönüşmek Devamını Oku

 • polymer: Elemanlarının ağırlık oranları bir olup da molekül ağırlıkları farklı olan bileşimlerden her biri, polimer Polimer Devamını Oku

 • elastomer: Çekilince uzayan, çekme mukavemeti yüksek, çabucak eski boyutuna dönebilen, kauçuk benzeri polimer maddelerin genel adı. (“Elastik polimer” teriminin kısaltılmış şekli) Devamını Oku

 • amino asit dizisi: Bir proteinde veya peptit zincirinde amino asitlerin peş peşe hat şeklinde (lineer) dizilişi. Bu diziliş her proteine özgü olan primer yapıdır. Bu yapıdan sekonder, tersiyer ve kuaterner protein yapıları gelişir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar