stipulations sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte stipulations kelimesinin manası:

  1. Şerait

stipulations ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • namüsait: Uygun olmayan, elverişsiz Örnek: Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Atatürk Devamını Oku

  • şerait: Şartlar, koşullar Örnek: İşte, bu ahval ve şerait içinde vazifen… Atatürk (şart’ın çoğulu) koşullar. Devamını Oku

  • ahval: Durumlar, hâller, vaziyetler Örnek: İşte, bu ahval ve şerait içinde vazifen… Atatürk Davranışlar. Olaylar Örnek: Agâh Bey dünya ahvalinden habersiz. R. H. Karay Devamını Oku

  • ahval: Durumlar, hâller, vaziyetler Örnek: İşte, bu ahval ve şerait içinde vazifen… Atatürk Davranışlar. Olaylar Örnek: Agâh Bey dünya ahvalinden habersiz. R. H. Karay Devamını Oku

  • emergency stipulations: Acil durum şŸartları, acil durum koşŸulları, bir hükümet tarafından bir kriz durumunda uygulanabilecek özel yetkiler (parlamento veya yargının kontrolünde olmadan) Devamını Oku

  • taaddüdü zevcat: Bir kaç kadınla evlilik hali. (Bak: Aile)(Medeniyet, taaddüd-ü ezvacı kabul etmiyor. Kur’anın o hükmünü, kendine muhalif-i hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münafi telakki eder. Evet, eğer izdivacdaki hikmet, yalnız kaza-yı şehvet olsa, taaddüt bilakis olmalı. Halbuki, hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivac eden nebatatın tasdikıyle sabittir ki; izdivacın hikmeti ve gayesi, tenasüldür. Kaza-yı şehvet lezzeti ise, Devamını Oku

  • meratibi hayat: Hayat mertebeleri.(Birinci sual: Hz. Hızır (A.S.) hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar?Elcevap : Hayattadır, fakat meratib-i hayat beş’tir. O, ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema, hayatında şüphe etmişler.Birinci Tabaka-i Hayat: Bizim hayatımızdır ki, çok kayıtlarla mukayyeddir.İkinci Tabaka-i Hayat : Hz. Hızır ve İlyas Aleyhimesselamın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar