stocking rate sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte stocking rate kelimesinin manası:

 1. Stoklama oranı

stocking rate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • stocking density: Stoklama yoğunluğu Devamını Oku

 • stocking density: Stoklama yoğunluğu Devamını Oku

 • stocking policy: Stoklama politikası Devamını Oku

 • effective interest rate: Efektif faiz oranı, cari piyasa faiz oranı, aktif faiz oranı Devamını Oku

 • capitalization rate: Kapital Oranı, şŸimdiki değŸeri hesaplamak için faiz oranı; tek bir yılın gelir beklentisi tahminini gelir tahminini uygun bir orana bölmek suretiyle bir değŸer göstergesine dönüşŸtürme metodu Devamını Oku

 • yaw rate: Sapma oranı, rotadan sapma oranı (uçak veya geminin) Devamını Oku

 • sickness rate: Hastalıklılık oranı, payın hastalık olaylarının sayısı ve paydanın hastalık riski altında olanların sayısı olduğŸu oran Devamını Oku

 • inventory building: Stoklama Devamını Oku

 • aşırı balık stoklama: Su kütlesinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik uygunluğunluk kapasitesinin üstünde balıkla stoklama. Devamını Oku

 • doğal artış oranı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum ve ölüm oranları arasındaki ayrıma dayanan artış (örneğin, doğum oranı %0 40, ölüm oranı %0 22;doğal artış oranı %0 18 gibi). Devamını Oku

 • engrossment: MeşŸgul olma, dalma; piyasayı tekeline alma, stoklama; temize çekilmişŸ belge Devamını Oku

 • beklenen getiri oranı: Girişimcinin yatırımdan belli bir dönem sonra elde edeceğini umduğu getiri oranı. Piyasa faiz oranı ile yatırım yapılacak menkul değerin risk oranı karşılaştırması sonucu varılan kârlılık öngörüsü. Devamını Oku

 • kırılma indisi: Bk. kırılma göstergesi Optik özellikleri ayrı iki ortamda ışık hızlarının birbirine oranı.kırılma indisi, iki ortamı ayıran yüzeyi geçen bir ışık ışınının gelme ve kırılma açılarının sinüslerinin oranına eşittir. Devamını Oku

 • crime rate: Suç oranı Devamını Oku

 • abortion rate: Düşük oranı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar