streptomisin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte streptomisin kelimesinin manası:

 1. Verem basiline, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik.
 2. Streptomyces griseus'dan elde edilen ve özellikle burusella, veba, idrar yolları enfeksiyonları gibi hastalıklarla mücadelede kullanılan, Gram negatif bakterilere karşı olan etkisi, diğer aminoglikozit türlerine göre daha zayıf bulunan ilk aminoglikozit türevi antibiyotik.
 3. Bakterilerde protein sentezinde başlangıç kompleksinin oluşumunu önleyerek etkili olan antibiyotik.

streptomisin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • basitrasin: Bacillur subtili’den elde edilen Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan polipeptit yapıda bir antibiyotik. Bacillus subtilis’ in kimi suşları tarafından üretilen ve birçok Gram pozitif bakteriye karşı etkili polipeptit yapısında Devamını Oku

 • kloramfenikol: Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S Devamını Oku

 • ampisilin: C16H19O4N3S .3H2O kapalı formülünde, R grubunun C6H5CH(NH2) olduğu , Gram negatif ve Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan ve Hem ağız hem de parenteral yolla kullanılan penisilin türevi ilaç. Devamını Oku

 • tetrasiklin: Ribozomun 30s alt birimine bağlanarak bakteriyel protein sentezini inhibe eden, Gram pozitif ve negatif bakteriler, riketsiyalar, klamidyalar ve mikoplazmalar gibi geniş bir mikroorganizma grubuna etkili olan biyosentetik antibiyotik grubu. Devamını Oku

 • linkomisin: Streptomyces lincolensis kültürlerinden elde edilen, zayıf baz tepkimeli, bakterilerde, 50 S alt ribozomlarına bağlanarak protein sentezini bozmak suretiyle etkinlik gösteren, dar spektrumlu, stafilokok ve streptokoklar başta olmak üzere gram pozitif bakterilerin neden olduğu solunum yolları, yumuşak doku, kemik iliği ve deri hastalıklarında, ayrıca spektinomisinle birlikte mikoplazma enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılan, biyolojik yarı ömrü kısa olduğundan gıda Devamını Oku

 • sefoksitin: Sterptococcus lactamdurans kültürlerinden elde edilen ikinci nesil sefamisin C’den yarı sentetik olarak hazırlanan, beta laktamazlara dayanıklı olan ve özellikle Gram negatif bakterilere karşı güçlü etkinlik gösteren sefalosporin türevi bir antibiyotik. Devamını Oku

 • aminoglikozit: Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde Devamını Oku

 • apramisin: Streptococcus tenebrarius adlı bakteri kültürlerinden elde edilen aminosiklitol türevi olan, Gram pozitif ve negatif basillere karşı etkili bir antibiyotik. Devamını Oku

 • amoksilin: C16H19O5N3S .3H2O kapalı formülünde ve penisilinde R grubunun OH.C6H4CH(NH2) olduğu Gram negatif ve Gram pozitif bakterilere karşı etkin olan ve Devamını Oku

 • dördüncü kuşak sefalosporinler: Aerobik Gram negatif basillerin salgıladığı enzim veya kromozom aracılı çok sayıda beta-laktamaz türüne karşı üçüncü kuşaktaki sefalosporinlerden daha dayanıklı olan ve bu nedenle onlara dirençli Gram negatif basillerin yaptığı enfeksiyonlarda kullanılan ilaç grubu. Devamını Oku

 • hücre duvarı: Bakteri, mantar ve bitki hücrelerinde plâzma zarının üzerinde yer alan yapı. Gram pozitif bakterilerde kalın bir peptidoglikan ve periplâzmadan, gram negatif bakterilerde ise lipopolisakkarit ve periplâzmadan oluşan, bitki hücrelerinde ise plâzma zarının dışında selüloz telleri ile pektin, lignin, hemiselüloz vb. maddelerden oluşan, önce primer duvar, daha sonra da ikincil duvar yapısına dönüşen dış örtü tabakası. Devamını Oku

 • bakampisilin hidroklorid: gram negatif ve gram pozitif enfeksiyonların tedavisinde tablet veya süspansiyon şeklinde kullanılan, aminopenisilin grubu, geniş spektrumlu bir antibiyotik; vücutta ampsilin’e hidrolize olarak etkinlik kazanan, bir ampisilin esteri. Devamını Oku

 • sülfonamidler: Gram pozitif bakterilerin tümü ile gram negatiflerden ricketsia, chlamydia ve protozoa türü bakterilerde folik asit üretimini engelleyerek üreme ve gelişmelerini durdurup ölümlerine neden olan, canlılarda bakteriyel hastalıkların tedavisinde ilk kullanılmaya başlanılan sülfanilik asit türevi sentetik ilaç grubu. Sülfonamidler, bakterilerin hızlı üreme-gelişme dönemlerinde daha etkilidirler. Devamını Oku

 • azitromisin: Eritromisinin lakton halkasına azot sokularak türetilen yarı sentetik bir eritromisin türevi olan, streptokoklar hariç diğer Gram pozitif bakteriler, mikoplazmalar, toksoplazma, H. influenza, Leishmania ve Llegionella’lara karşı etkili bir antibiyotik. Bir Devamını Oku

 • bakteriyosin: Bakterilerin diğer bakterileri öldürmek için ürettikleri zehirli protein. Gram negatif bakterilerin birçoğu tarafından üretilen bakterisidal etkili maddeler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar