Streptoneura sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Streptoneura kelimesinin manası:

 1. Genellikle tuzlu sularda seyrek olarak tatlı sularda yaşayan salyangozların içerisinde bulunduğu birçok trematoda ara konaklık yapan karından bacaklı alt sınıfı.

Streptoneura ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • salyangozlar: Bk. karından ayaklılar Deniz, tatlı su ve su kanallarında yaşayan, spiral biçimde kabuğa sahip, birçok türü insanlar için patojen parazitlere ara konaklık yapan Gastropoda sınıfından salyangozlar. Devamını Oku

 • sudak: Hint kenevirinden çıkarılan esrar. Kuru ot. Devamını Oku

 • amip: Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba). Kök bacaklılar (Rhizopoda) sınıfının,amipler (Amoebozoa) takımından bir Devamını Oku

 • eş ayaklılar: (Yun. isos: eş; pous: ayak) Eklem bacaklılardan (Arthropoda), gerçek eklem bacaklılar (Euarthropoda) alt dalının, kabuklular (Crustacea) sınıfından, küçük boylu, denizde, karada ve tatlı sularda yaşayan türleri olan bir takım. Tespih böceği (Armadillidium) ve Acellus cinsleri iyi bilinir. Devamını Oku

 • kerevit: Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su ıstakozu, karavide (Potamobius fluviatilis). Bk. tatlı su İstakozu Devamını Oku

 • Alocinma longicornis: Çin’De Helicidae ailesinde, Alocinma cinsinde bulunan Clonorchis sinensis adlı trematoda ara konaklık yapan tatlı su salyangozu türü. Devamını Oku

 • tatlı su istakozu: Kabuklular (Crustacea) sınıfından, 10-12 cm kadar uzunlukta, çamurlu olan tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı türü. Kerevit, kerevides. Kabuklular (Crutacea) sınıfından, 12 cm kadar uzunlukta olabilen, tatlı sularda yaşayan bir Devamını Oku

 • kızılkanat: Sazangillerden, yüzgeçleri kırmızı, 25-30 cm boyunda, eti kılçıklı bir tatlı su balığı (Scardinus eryhrophthalmus). Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, sazangiller (Cyprinidae) familyasından, 25-30 cm kadar uzunlukta yüzgeçleri kırmızı, Avrupa ve Anadolu’da Devamını Oku

 • çifte solunumlugiller: (Yun. amphis: her iki yandan; pnein: solumak) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, birleşmiş solungaçlılar (Symbranchii) alt takımından, solungaç boşluğunun bir yüzme kesesi olan, hem tatlı, hem de tuzlu sularda yaşayan türleri olan bir familya. Devamını Oku

 • turnabalığı: Tatlı sularda yaşayan yırtıcı bir balık (esox lucius). Geniş tenyaya ikinci arakonakçılık yapan ve tatlı sularda yaşayan, yırtıcı, eti yenir bir balık türü. Devamını Oku

 • su piresi: Kabuklulardan, durgun sularda yaşayan bir hayvan, su biti (Daphnia pulex). Eklem bacaklıların, kabuklular (Crustacea) sınıfından, büyük başlı, vücudunu örten karapaks parçalarının art kenarları birleşerek bir diken meydana getiren, durgun sularda Devamını Oku

 • tabak salyangozu: Karından ayaklıların (Gastropoda) akciğerli salyangozlar (Pulmonata) takımından, kabuğu ince, ağzı keskin, kabuk yayları bir düzlem üzerinde olan, tatlı sularda yaşayan türlere sahip bir cins. Karından ayaklıların (Gastropoda), akciğerli salyangozlar (Pulmonata) Devamını Oku

 • Mesogastropoda: Streptoneura alt sınıfında bulunan Hydrobiidae, Pilidae ve Pleuroceridae ailelerinde bulunan, trematodlara ara konaklık yapan deniz ve tatlı su salyangozu takımı. Hortumlu salyangozlar. Devamını Oku

 • günsüler: Güneş hayvancıkları. Tatlısularda özgür yaşayan kökbacaklılar dizisi. (Seyrek olarak, su yosunlarında ve başka birgözeli hayvanlarda asalaklanan türlerine rastlanır.) Devamını Oku

 • gümüş balığıgiller: Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kefaller (Percesoces) alt takımından, denizlerde yaşayan, tatlı sularda yaşayan bazı türleri süs balığı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar