stres iplikleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte stres iplikleri kelimesinin manası:

 1. Hücrelerin bir yere yapışmasında, yalancı ayak ya da filopodya oluşumu sırasında meydana gelen, hücre sitoplâzmasındaki aktin ipliklerinin fasin, alfa aktinin, fimbrin, filâmin, villin gibi yardımcı proteinlerle oluşturdukları uzun bantlar.
 2. Mikrofilamentum.

stres iplikleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • retikulum iplikleri: Bağ dokusunda bulunan, gözenekli ağları oluşturan, PAS boyası ve gümüşlemeyle belirlenen en ince III. tip kollajen iplikler. Devamını Oku

 • iğ iplikleri: Mitoz ve mayoz sırasında hücrenin iki kutbu arasında, pozitif uçları birbirine doğru uzanan ve kromozomların hareketini yönlendiren mikrotüpçüklerden oluşan yapı. İğ. Devamını Oku

 • stres: Ameliyat şoku, travma, soğuk, coşku vb. etkenlerin organizmada oluşturduğu bozuklukların tümü, ruhsal gerilim. Zorlanma Devamını Oku

 • stres sendromu: Besi domuzlarında beklenmeyen ölümlere neden olan, solunum güçlüğü, ateş, taşikardi, deride kızarıklık ve kaslarda aşırı sertleşmeyle belirgin otozomal çekinik özellikte kalıtsal hastalık, domuzların stres sendromu. Stresle ilişkili olarak aşırı katekolamin salınımı ve anormal hücre içi kalsiyum homeostazisinden kaynaklanır. Devamını Oku

 • latent asidotik stres: Kronik işkembe asidozu. Devamını Oku

 • stres kırığı: Kemiğe belirli bir yönde yapılan ve yinelenen zorlamaların anormal bir strese yol açması sonucu oluşan kırık. Devamını Oku

 • domuzların stres sendromu: Stres sendromu. Devamını Oku

 • tropomiyozin: Kalsiyum iyonlarının yokluğunda aktin ve miyozin ipliklerinin etkileşimini ve kasılmayı engelleyen, çizgili kasın ince ipliklerinde bulunan, üzerinde yedi aktin ve üç troponin bağlama yeri bulunan, her biri yaklaşık 35000 molekül ağırlığında iki paralel alfa heliks yapısındaki polipeptidin oluşturduğu halkalanmış halka şeklindeki bir protein. Devamını Oku

 • başlık proteinleri: Aktin filâmentinin (+) ya da (-) ucunda monomerlerin dağılmasını önleyen gCap 39, severin, gelsolin, villin gibi proteinler. İskelet kasında aktin filâmentlerinin Z ucunda Cap Z, diğer ucunda tropomodulin proteinleri. Lac Devamını Oku

 • tırpan: Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak Örnek: Ot orağından dönen birkaç köylü, omuzlarında uzun tırpanlarıyla geçiyorlardı. M. Ş. Esendal Karşı güreşçinin ayak bileklerine ayaktayken hızla ayak vurma ve onu yere devirme. Devamını Oku

 • alfa aktinin: Kas tellerinin Z çizgisinde aktin ipliklerine bağlı olarak bulunan, 95000 molekül ağırlığındaki bir kas proteini. Stres ipliklerinin oluşumunda yer alan sitoplazmadaki yardımcı proteinlerden biri. Devamını Oku

 • villin: Bağırsak mikrovillüslerinin iskeletinde aktin ipliklerini birbirine bağlayan, sitoplâzmada oluşan stres ipliklerinin yapısına giren yardımcı proteinlerden, başlık proteinlerinden biri. Devamını Oku

 • akto miyozin: (Yun. aktis = ışın, mys = kas): Kas tellerinin kimyasal yapısında bulunan ve miyozin ile aktinin birleşmesinden meydana gelen kasılma yeteneğine sahip kas proteini. Devamını Oku

 • alpha actinin: Alfa aktinin Devamını Oku

 • a bandı: (Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantlarla (I bandı) almaşık olarak dizili koyu renkli bantlar olup uç taraflarında ince iplikler ile iç içe bulunan, kalın miyozin ipliklerinin bulunduğu bölgeler. Anizotropik bant. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar