Strongyloides papillosus sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Strongyloides papillosus kelimesinin manası:

 1. Rhabditoidea üst ailesinde, Strongyloididae ailesinde yer alan, sığır, koyun, keçi, domuz, tavşan ve ratların ince bağırsağının ön kısmında villus epitelleri içerisindeki tünellerde yaşayan, ciddi enfeksiyonlarda villöz atrofi, plazma proteini kaybı, kimi enzim (alkalen fosfataz, laktaz, sakkaraz ve maltaz) alktivitelerinde azalmayla belirgin hastalık tablosunun oluşumundan sorumlu nematod türü.

Strongyloides papillosus ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Strongyloides: Rhabditoidea üst ailesinde, Rhabditidae ailesinde bulunan memelilerin bağırsaklarında parazitlenen, kimi sınıflandırma sistemlerinde Rhabdiasoidea üst ailesinde bulundurulan fazmid nematod cinsi. Devamını Oku

 • Strongyloides ransomi: Rhabditoidea üst ailesinde, Strongyloididae ailesinde yer alan, domuzlarda enfeksiyona neden olan, genellikle yavrularda iştahsızlık, kilo kaybı, ishal (seyrek olarak hemorajik), su kaybı, hafif ve ılımlı bir anemi gibi klinik belirtilere neden olan nematod türü. Devamını Oku

 • Strongyloides avium: Strongyloididae ailesinde yer alan ve tavuk, hindi ve kimi yabani kuşların ince bağırsak ve sekumlarında parazitlenen nematod türü. Devamını Oku

 • Strongyloides cati: Strongyloididae ailesinde yer alan kedilerin ince bağırsaklarında parazitlenen nematod türü. Devamını Oku

 • Rhabditis strongyloides: Çürümekte olan meyvelerde bulunan, ancak insan ve hayvanların yaralarına d Devamını Oku

 • Strongyloides intestinalis: Strongyloides stercoralis. Devamını Oku

 • Strongyloides intestinalis: Strongyloides stercoralis. Devamını Oku

 • lenfositik plazmasitik bağırsak yangısı: Köpeklerde, daha az olarak da kedi ve atlarda, birbirini takiben ve yıllarca süren ishal, kusma, emilim bozukluğu, bağırsaktan plazma kaybı, villusların lamina propriasında, kriptler arasında ve zaman zaman submukozada yoğun lenfosit ve plazma hücre infiltrasyonuyla belirgin, immün aracılı nedenlerle oluşan hastalık. Devamını Oku

 • Angiostrongylus: Metastrongyloidea üst ailesinde, Angiostrongylidae ailesinde bulunan paraziter nematod cinsi. Angiostrongylus vasorum köpeklerin, Angiostrongylus cantonensis ratların akciğerlerinde bulunmaktadır. Devamını Oku

 • alkaline phosphatase: Alkalen fosfataz Devamını Oku

 • kancalı kurtlar: Ağız koruncakları gelişkin ve keskin dişli olup, sindirim aygıtı asalağı olarak önem taşıyan yuvarlak solucanlar familyası; çengelli kurtlar. Ancylostomatidae ailesinde Ancylostoma, Bunostomum, Gaigeria, Necator ve Uncinaria cinslerini içine alan parazitik Devamını Oku

 • fosfatazemi: Kanda alkalen fosfataz bulunması. Devamını Oku

 • ascaris: Ascaridoidea üst ailesinde ve Ascarididae ailesinde bulunan ve omurgalı hayvanların bağırsaklarda yaşayan, diğer nematod türlerine göre büyük yapılışta olan türleri içeren nematod cinsi. Askaris Devamını Oku

 • Troglostrongylus: Crenosomatidae ailesinde bulunan, kimi türleri kedilerin akciğerlerinde parazitlenen nematod cinsi. Devamını Oku

 • faktör XIII: Gevşek fibrin iplikçikler arasında kovalent bağlar kurulmasını sağlayarak fibrini stabil ve sağlam duruma getiren, pıhtılaşma faktörlerinden olan bir plazma proteini, fibrinaz, Laki-Lorand faktörü, plazma transglutaminaz, fibrin dayanaklaştırıcı faktör. Genetik olarak noksanlığı kanama hastalığı yapar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar