stylistics sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte stylistics kelimesinin manası:

 1. Üslupbilim, biçembilim. dilb. anlatıbilim, deyişŸbilim, stilistik.

stylistics ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anlatım bilimi: Üslup yöntemlerini inceleyen edebî araştırma, inceleme, stilistik. Dilde anlatım ile düşünce arasındaki bağlantı ilişkilerini ele alan; kişilerin, şairlerin ve yazarların dilini anlatım açısından işleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • deyiş bilim: Deyişi (biçemi), bireyin anlatım özelliklerini dilbilimsel ilkelerle inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • biçembilim: Dilde sözcük ve sözdizimiyle deyiş, anlatım, biçem arasındaki ilişkileri konu alan, biçemleri inceleyen bilim dalı, stilistlik. Devamını Oku

 • phraseology: Deyişbilim, sözcük seçme yöntemi, anlatım biçimi, ifade tarzı Cümle tertibi usulü, ifade tarzı, şive Devamını Oku

 • yaratıcılar sineması: Bir filmin oyunluğundan kurgusuna dek bütün çalışmalarından doğrudan doğruya sorumlu olan; filmi, düşünce ve duygularının bir anlatım aracı olarak kullanan; bütün filmlerinde belirli bir deyiş ve anlatım özelliği taşıyan yönetmenlerin oluşturdukları sinema. Devamını Oku

 • üslup: Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz Örnek: Akşam içinde en büyük üstatların eserleri kadar mükemmel ve muhteşem olan tabiat bize bir eda ve üslup dersi verir. A. Ş. Hisar Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği, biçem, stil Örnek: Bu üslup ruhumun yazıma akseden hâletini gösteriyor. R. H. Karay Sanatçının görüş, duyuş, anlayış Devamını Oku

 • tecvit: Kelimelerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması Örnek: Okurken tecvide riayetten kelimeler ağzında yassılanarak, yayvanlaşarak, incelerek çıkıyordu. M. Ş. Esendal Bu bilim üzerine yazılmış kitap. Kur’an’ın doğru okunmasını sağlayan bilim. Devamını Oku

 • deyiş: Deme, söyleme işi Örnek: Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu. T. Buğra Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Devamını Oku

 • terim: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah Örnek: Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar. F. R. Atay Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Devamını Oku

 • sanat üzerine film: Konu olarak herhangi bir sanat ürününü (tablo, yontu, anıt, yapı, vb.) ele alan, bunu belirli bir deyiş ve anlatışla açıklayan film çeşidi. Devamını Oku

 • ifade: Anlatım. Deyiş, söyleyiş Örnek: Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım. S. M. Alus Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin bütünü Örnek: Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu. S. F. Abasıyanık Tanık ve Devamını Oku

 • ad bilimi: Dil biliminin adlar, özellikle kişi adları üzerinde duran ve onları köken bilgisi, tarihsel gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen dalı. Özel adlar üzerinde duran ve özel adları, köken bilgisi Devamını Oku

 • biçembilimsel: Biçembilimle ilgili, stilistik. Devamını Oku

 • mikrobiyoloji: Mikropları konu alan bilim dalı. (Yun. mikros: küçük; bios: hayat; logos: bilim) Mikroorganizmalarla uğraşan bilim dalı. Devamını Oku

 • tabir: Rüya yorma, yorumlama. Deyiş, anlatım, ifade Örnek: Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile. Y. K. Karaosmanoğlu Deyim Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar