stylobat sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte stylobat kelimesinin manası:

 1. yunan tapınaklarında üzerine cella (bkz.)ve sütun sıralarının oturduğu taban bölümü

stylobat ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • pronaos: Bir tapınakta genellikle doğuda yeralan ve cella’ya (naos) geçit veren ön odaya verilen ad. Diğer bir deyişle, cellanın önünde, anta duvarlarının arasında kalan bölümün adı. eski yunanlılarda mabedin önünde Devamını Oku

 • akropol: Eski Yunan şehirlerinde, en önemli yapıların ve tapınakların bulunduğu iç kale. Eski Yunan kent devletlerinde yüksekte kurulan ve içinde bir saray ile tapınaklar bulunan berkitilmiş yer. Devamını Oku

 • sütun altlığı: (Mimarlık) Bir sütunun üzerine oturduğu kare prizma ya da silindir biçimli taban. a. bk. sütun bileziği, ayak. Devamını Oku

 • amfiteatr: Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon Örnek: Davetlileri getirip amfiteatr şeklinde hazırlanmış tribünlere bırakıyordu. H. Taner Basamak basamak yükselen yer biçimi. Yunan ve Roma’da açık hava tiyatrosu. Devamını Oku

 • anta: Bir tapınakta naos yan duvarlarının ucunda yer alan pilastr’a verilen ad. Bir başka deyimle, tapınakların cella duvarlarının iki yanından ileriye doğru uzanan çıkıntıların ucunda yeralan, dörtgen planlı ve bir yanından duvara bitişik yarım sütunun adı. Devamını Oku

 • oturma sıraları: Sirkte seyircilerin oturduğu sıralar. Devamını Oku

 • üçayak: Fotoğraf makinesi, televizyon kameraları vb. aletlerin üzerine oturduğu üç ayaklı düzen. Sacayağı. Devamını Oku

 • architrave: Mim sütunlar üzerine konulan ve üst kiriş makamında olan taban, taban. Sütun baş tabanı Devamını Oku

 • oturak: Oturulacak yer veya şey. Alçak iskemle. Devamını Oku

 • panteon: Yunan ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad. Bir halkın, bir ulusun bütün tanrıları. Devamını Oku

 • taht: Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk Örnek: Mozaikten tapınaklar yapar, tunçtan kaleler, fil dişinden tahtlar kurarmışsın. R. H. Karay Hükümdarlık makamı, hükümdarlık. Devamını Oku

 • kengeryaprağı: (Süsleme) Eski Yunan ve Roma tapınaklarında kullanılan Korint üslûbu sütun başlıklarında görülen yaban enginarı ya da kenger yaprağı örgesi. Devamını Oku

 • su basmanı: Sağlam bir taban oluşturmak için temel ile birlikte belli bir yüksekliğe ulaşmış yapının oturduğu bölüm. Devamını Oku

 • spiral segmentasyon: Embriyoda, oluşan yeni hücrelerin birbirinin tam olarak üzerine veya yanına denk gelmeyip yaklaşık 45 derecelik bir kaymayla birbirinin üzerine oturduğu segmentasyon tipi. Devamını Oku

 • ön komşu derinliği: Bir yapının, üzerine oturduğu yerbölümün önyüzü ile, yapının kendisinin önyüzü arasındaki en az uzaklık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar