submit to sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte submit to kelimesinin manası:

 1. razı olmak,uymak,itaat etmek

submit to ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • submit: (-ted, -ting) teslim etmek, iradesine bırakmak Reyine veya onamasına sunmak Devamını Oku

 • obey to: itaat etmek,uymak Devamını Oku

 • mind: Bakmak, dikkat etmek Meşgul olmak Devamını Oku

 • follow: Takip etmek, izlemek Mesleğinde çalışmak Devamını Oku

 • need to: Gerekmek, lazım olmak; zorunda olmak, -e mecbur olmak: I need to leave soon. Yakında gitmem gerekiyor. I don´t need to obey his orders. Emirlerine itaat etmek zorunda değŸilim. ” Devamını Oku

 • followeth: Takip etmek, arkasından gitmek, uymak, itaat etmek (Arkaik) Devamını Oku

 • consort: Refakat etmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek, birlikte vakit geçirmek, hayatını paylaşmak; bağdaşmak; uymak Arkadaş Devamını Oku

 • coincide: Rastlamak, denk gelmek; uymak, tutarlı olmak; çatışmak With ile rastlaşmak, aynı zamanda meydana gelmek, tesadüf etmek Devamını Oku

 • comply: With ile uymak İtaat etmek. Devamını Oku

 • agree: Razı olmak, muvafakat etmek kabul etmek, anlaşmak, uyuşmak Uyuşmak Devamını Oku

 • harmonize: [harmonize (Amer.) ] uyum sağlamak, ahenkli olmak, uymak, akord etmek Uyum sağlamak, ahenk temin etmek, düzen vermek Devamını Oku

 • accord: Anlaşma, uzlaşma, itilâf, birleşme, ittifak, ittihat Uyum, ahenk Devamını Oku

 • answer: Cevap vermek, gelmek (çağrılınca) , gitmek Halletmek Devamını Oku

 • correspond: Uymak, uygun gelmek, tekabül etmek, karşılamak Benzemek Devamını Oku

 • obey dictates: Emirlere itaat etmek, emirlere uymak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar