subsistence production sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte subsistence production kelimesinin manası:

 1. Geçimlik üretim

subsistence production ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • nafaka: Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik. Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık. Devamını Oku

 • dışsatım çiftçisi: Uluslararası piyasalara ürün sunmak için üretim yapan çiftçi. krş. geçimlik çiftçi Devamını Oku

 • subsistence economy: Geçimlik ekonomi Devamını Oku

 • öztüketim: Genellikle tarım kesiminde üreticilerin kendi ürettiklerini tüketmeleri. krş. geçimlik üretim Devamını Oku

 • production: İmal, üretim, istihsal Ürün Eser Devamını Oku

 • mass production: Seri üretim, toplu üretim Devamını Oku

 • cobb douglas üretim fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu Devamını Oku

 • mektupla öğretim: Bir öğretim kurumu, bir eğitim dairesi ya da özel bir kuruluş tarafından mektupla yürütülen öğretim. Ektupla öğretim kurslarına yazılan öğrencilere ders hazırlamak, onlardan gelen yazılı ödevleri düzeltmek ve değerlendirmekle görevli Devamını Oku

 • production costs: Üretim giderleri, üretim maliyeti, imalat maliyeti Devamını Oku

 • bütünleşik üretim: Hammaddeden sonul mala kadar tüm üretim süreçlerinde bir önceki aşamada üretilen malın bir sonraki aşamada girdi olarak kullanıldığı, diğer bir deyişle her bir üretim sürecinin birbirine bağlanarak bütün üretim aşamalarının aynı tesiste gerçekleştirildiği üretim. Devamını Oku

 • üretici güçler: Marksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan; üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, üretim araçları, üretim örgütlenmesi, bilgi ve teknoloji gibi toplumun doğa üzerindeki değiştirici etkinliğinin araçları. Devamını Oku

 • reaktör: Yakıt olarak çevre havayı kullanan ve pervanelerin yardımı olmaksızın doğrudan doğruya tepki ile çalışan, iki ucu açık boru biçiminde itici. Bir katalizör yardımıyla kimyasal tepkime yaparak üretim elde edilen endüstri Devamını Oku

 • genel anamnez: Sürü anamnezi, işletme sorunları, işletmenin ekonomik durumu, verim sorunları, üretim ve hayvan sağlığı açısından İl Tarım Müdürlüklerinin rolü, üretim koşulları, üretim yönü, teknoloji, yem tesisleri, salgın mücadelesi, üretim basamakları konularında hayvan sahibinin veteriner hekime verdikleri bilgiler. Devamını Oku

 • istihsal: Çıkarma, elde etme. Üretim Örnek: Eskiden İstanbul istihlak ile yaşarken şimdi istihsalle yaşamak mecburiyetindedir. Y. K. Beyatlı Bk. üretim Devamını Oku

 • production bonus: Üretim kar payı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar