subsumption sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte subsumption kelimesinin manası:

 1. Sınıflandırma, kapsamına alma, içerme, kapsama
 2. Kapsama
 3. Kapsam.

subsumption ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tazammun: Kapsama, içine alma, içerme. İçlem. Devamını Oku

 • inclusion: Dahil etme, dahil olma, kapsama, hesaba katma veya katılma. Kapsama, içerme, içine alma, dahil etme Devamını Oku

 • containment: Kapsama, içerme, önleme, tutma Devamını Oku

 • containment: Kapsama, içerme, önleme, tutma Devamını Oku

 • şümul: İçine alma, kaplama, kapsama. Kaplam. Devamını Oku

 • içerme kalıbı örneği: İçerme kalıbının dizimsel değişkenlerini, bu değişkenlerin birer değeriyle değiştirimi sonucunda elde edilen içerme. || Örn. p |= pVq içerme kalıbının bir örneği, 2=2 |= 2 = 2V2> 3 içermesidir. Devamını Oku

 • ihtiva: İçine alma, içinde bulundurma, içerme. Devamını Oku

 • kapasite: Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü. Bir işletmenin üretim miktarı. Devamını Oku

 • yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. Devamını Oku

 • şümullendirme: İçinde bulundurma, kapsamına alma. Devamını Oku

 • teşmil: Kapsamına alma, genişletme, yayma. Devamını Oku

 • taksonomi: Canlıların sınıflandırılması, bu sınıflandırmada kullanılan kurallar bütünü. (Yun. nomos: yasa; taxis: düzenleme) Canlıların sınıflandırılması; bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler. Devamını Oku

 • tümel: Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan, külli. Bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme), külli, tikel karşıtı. Devamını Oku

 • fruition: Muradına erme, tahakkuk, gerçekleşme. Ürün verme, amacına ulaşma, muradına erme Devamını Oku

 • analitik bütçe sınıflandırması: Program sorumlularının saptanmasına, bütçede işlevsel sınıflandırmaya ve uluslararası karşılaştırmaya olanak veren, ölçmeye ve çözümlemeye elverişli istatistiki veriler üretmeyi kolaylaştıran bütçe kodlaması. Bu sistem, Türkiye’de 2002 yılında bazı kurumlarda pilot olarak uygulanmaya başlanmış, 2003 mali yılında konsolide bütçe kapsamındaki tüm kuruluşlara yaygınlaştırılmıştır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar