such as sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte such as kelimesinin manası:

 1. Gibi, örneğin, mesela

such as ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • masdarı calı: (Mec’ul) yapma olan masdar. Arapçada, bazı isim ve sıfatların sonlarına (-iyyet) ilave edilerek yapılır. Mesela: İnsan: İnsaniyyet, Şair: Şairiyyet. Cahil: Cahiliyyet. Merbut: Merbutiyyet gibi.Arapça veya Farsça kelimenin sonuna (-iden) eki getirilerek yapılır. Mesela: Cenk. den, Cengiden: Cenk etmek. Fehm. den, Fehmiden: Anlamak.Taleb. den, Talebiden: istemek. (Osmanlıca’da yazılışı: masdar-ı ca’lî) Devamını Oku

 • mucibi bizzat: İster istemez kendisi işi yapmaya mecbur olan. Serbest ve istediği gibi hareket edemeyen. (Mesela: Güneş ışığının, güneşin kendi zatının zaruri neticesi olması gibi.) (Osmanlıca’da yazılışı: mucib-i bizzat) Devamını Oku

 • thusly: Böylece, böyle bir yolla; belli bir dereceye kadar; örneğŸin, mesela; belirtildiğŸi gibi, belirtilen şŸekilde Devamını Oku

 • sıfatı selbiye: Cenab-I Hakk’ın vahdaniyet, kıdem, beka, kıyam-ı binefsihi, muhalefetün-lilhavadis gibi sıfatlarıdır. Manalarında nefiy olduğu için “Selbi” denir. Mesela: Vahdaniyet, çokluğun; kıdem, faniliğin nefyi olduğu gibi. (Bak: Sıfat-ı zatiye) (Osmanlıca’da yazılışı: sıfât-ı selbiye) Devamını Oku

 • kede: “Mahal, ev, yer” anlamına gelir ve birleşik isimler şeklinde kullanılır. Mesela: Ateşkede, bütkede, meykede… gibi. Devamını Oku

 • cemi müennesi salim: Gr: Sonu ( $ at) eki ile biten cemi’ler. Mesela: Müminat: (Kadın mü’minler, mümineler) Sadıkat, Hafiyyat, Salihat gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: cem-i müennes-i sâlim) Devamını Oku

 • fili hikaye: Gr: Geçmiş zamanda olmuş fakat konuşan kimsenin görmüş olduğu bir işi anlatan fiil. Mesela: Okumuş idi, yazmış idi, vurdu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: fi’l-i hikâye) Devamını Oku

 • ane: Kelime sonuna getirilerek zarfiyet ifadesi için kullanılan nisbet edatıdır. Mesela: Mütefekkirane (: Mütefekkire yakışır halde) kelimesinde olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: âne) Devamını Oku

 • kesri adi: Ondalık olmayan kesir. Bayağı kesir. Mesela: 3/8, 7/20 gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: kesr-i âdi) Devamını Oku

 • fili mechul: Gr: Faili yani öznesi bilinmeyen fiil. Edilgen fiil. Mesela: Yazılmak, içilmek, vurulmak gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: fi’l-i mechul) Devamını Oku

 • bekai nev: Nev’in devamı. Mesela: İnsan nev’inin, yani insanların devam edip bitmemesi, çocukların doğması ile olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: beka-i nev’) Devamını Oku

 • kesri aşari: Ondalık kesir. Mahreci (paydası) 10 veya 10’un her hangi bir kuvvetinden ibaret olan kesir. Mesela: 0,15 – 0,007 gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: kesr-i âşâri) Devamını Oku

 • binayı mechul: Fiilde failin, öznenin meçhul olması hali. Mesela: “Yazmak” fiilinin bina-yı meçhulü olan “yazıldı” kelimesinde olduğu gibi. Fiilde failin belli olması halinde de “bina-yı malum” denir. “Nuri yazdı” gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: bina-yı mechul) Devamını Oku

 • tahavvülatı zerrat: Zerrelerin tahavvülü.(Tahavvülat-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezeli’nin kalem-i kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa; maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü; bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde “Bismillah” der. Çünkü nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday danesi kadar bir Devamını Oku

 • tahavvülatı zerrat: Zerrelerin tahavvülü.(Tahavvülat-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezeli’nin kalem-i kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayat-ı tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa; maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü; bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre, mebde-i hareketinde “Bismillah” der. Çünkü nihayetsiz, kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday danesi kadar bir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar