suçlu çocuk sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte suçlu çocuk kelimesinin manası:

 1. İçinde yaşadığı toplumun gelenek ve törelerine karşı koyan çocuk.
 2. Sürekli olarak yasaları çiğneme eğilimi gösteren çocuk.
 3. Okul ya da benzeri eğitim kurumlarının koyduğu kurallara uymamakta direnerek sık sık suç işleyen çocuk.

suçlu çocuk ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • adi suçlu: Basit suçları işleyen kimse. Devamını Oku

 • çocuk suçluluğu: Tüzece sorumluluk yaşına daha girmemiş olan çocuk ve gençlerin topluma zarar veren ve yasalarca yasaklanmış davranışlarda bulunmaları durumu. Devamını Oku

 • sorunlu çocuk: Zekâsı, kişiliği ve davranışları bakımından olağandışı özellik gösteren, olumlu bir gelişme gösterebilmesi için özel çaba ya da eğitim isteyen çocuk. Devamını Oku

 • suçlu: Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim Örnek: Suçluların ani, delice hareketleri gizli kalabilirdi. A. Gündüz Elde edilen kanıtlara göre, ceza türesi yönünden, hakkında kovuşturma yapılması gereken kişi. Devamını Oku

 • potansiyel suçlu: Suçlu olduğu varsayılan veya tahmin edilen kimse. Devamını Oku

 • suçlu davranış: Bir toplumda ya da toplumsal kümede suç sayılan davranış, bkz. suç. Devamını Oku

 • suçlu kim filmi: Polis filmlerinin bir çeşidi. (Çok karanlık bir olay ele alınarak bu olayla ilgili birçok kimse şüphe altında bırakılır, sonunda en beklenmeyecek sonuca ulaşılır). Devamını Oku

 • doğuştan suçlu: (Lombroso) Dirimbilimsel yapısı dolayısıyla kaçınılmaz bir biçimde suç işlemeye yazgılı olduğu ileri sürülen kişi. Devamını Oku

 • tutuk çocuk: Anlık, eğitim, toplum, duygu, beden gelişimi yönlerinden geri olan çocuk. Devamını Oku

 • özürlü çocuk: Bedensel ya da zihinsel bakımdan bir özürü bulunan, yetişmesi ve gelişmesi için özel eğitim önlemlerinin alınması gereken çocuk. Devamını Oku

 • uyumsuz çocuk: Başka çocukların etkinliklerine katılamayacak denli düzgüsüz davranışlar gösteren çocuk. Devamını Oku

 • sinirceli çocuk: Sinirce türlerinden herhangi birisinin belirtilerini gösteren çocuk. Devamını Oku

 • beden özürlü çocuk: Düzeltilmesi gereken bir sakatlığı bulunan ya da sürekli büyüme ve gelişme yetersizliği içinde olan çocuk. Devamını Oku

 • olağandışı çocuk: Bedensel, zihinsel ya da toplumsal özellikler bakımından olağandışı ayrılıklar gösteren çocuk. Devamını Oku

 • sorulu çocuk: Anlık, tavır, kişilik ve davranışı düzgülü çocuklarınkinden oldukça ayrılık gösteren ve gelişebilmesi özel önlemler gerektiren çocuk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar