suçlu davranış sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte suçlu davranış kelimesinin manası:

 1. Bir toplumda ya da toplumsal kümede suç sayılan davranış, bkz. suç.

suçlu davranış ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • suçluluk oranı: Belli bir toplumda, toplumsal kümede ya da bölgede ceza yasalarına aykırı davranışların oranı. Devamını Oku

 • yaşama düzeyi: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmış bulunan tüketim düzeyi. Devamını Oku

 • yaşama ölçünü: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede ulaşılmak istenen tüketim düzeyi. Devamını Oku

 • toplumsal bulaşma: Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci. Devamını Oku

 • dernekler toplumbilimi: Bir toplumda, bir toplumsal kümede oluşan derneklerin toplum bütünü içindeki yeri ile kuruluş, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri içinde incelemeyi amaçlayan toplumbilim kesimi. Devamını Oku

 • ekin türü: Belli bir toplumda ya da toplumsal kümede belli bir zamanda geçerli olan özdeksel ve tinsel ekin öğelerinin özelliklerinin tümü. Devamını Oku

 • gizli açlık: Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfus beslenmesinin çok geniş ölçüde sınırlı sayıda besinlere (örneğin tahıla ya da pirince vb.) dayalı olması, sağlıklı beslenme için zorunlu olan besin yapıtaşlarının (vitaminler, tuzlar vb.) ise yetersiz ölçüde alınması durumu. Devamını Oku

 • nüfus aşırılığı: Bir toplumda, bir toplumsal kümede nüfusun, başta yaşamı sürdürmeğe yeterli bir tüketim düzeyi olmak üzere toplum ya da kümece benimsenmekte olan belli amaçların gerçekleştirilmesini engelleyecek ölçüde çok olması. Devamını Oku

 • aktöre ikiliği: Bir toplumda ya da toplumsal kümede biri toplum ya da küme içi ilişkilerde, öbürü başka toplum ya da kümelerle ilişkilerde uygulanan iki ayrı tür aktörenin var olması. Devamını Oku

 • gelenek: Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane Örnek: Şair yeni bir dil yaratabilir ama bunun için gereken gücü gelenekten alır. N. Ataç Bir toplumda kuşaktan kuşağa iletilen toplum üyeleri arasında manevi bağları güçlendiren her türlü kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve Devamını Oku

 • davranış: Davranma işi veya biçimi, tutum, davranım, muamele, hareket Örnek: Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet! N. Cumalı Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Devamını Oku

 • davranış bozukluğu: İnsan davranışlarının ruhsal dengesizlik nedeniyle normal seyrinin dışına çıkması. Ruhsal çatışmalar sonucu ortaya çıkan, toplumsal yönden huzursuzluk yaratan ya da toplum kurallarını çiğneyen davranış uyumsuzluğu. Devamını Oku

 • uyumcu davranış: Bireyin çevreyle uyum ilişkileri geliştirmesine yarayan ya da toplumsal düzgülere uygun düşen davranış. Devamını Oku

 • yapılaşmamış davranış: Toplumsal düzgülere göre biçimlenmiş ya da örgütlenmiş olmayan, bu yüzden öngörülme olanağı vermeyen insan davranışı. Devamını Oku

 • toplumsal davranış: Toplumun değişik türlerinde ve bireyleri arasında sağlanan iletişim etkinliği ve ilişkileri. Başka kişilerin ya da öteki toplumsal uyarıcıların uyardığı davranış. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar